Implementacja dyrektywy Omnibus – Co dostarczamy?

  1. Analiza modeli biznesowych pod kątem podlegania poszczególnym przepisom implementującym dyrektywę Omnibus.
  2. Przegląd i dostosowanie dokumentacji przedsiębiorcy do nowych wymogów prawnych:
    • opracowanie lub dostosowanie regulaminów, umów, formularzy informacyjnych, zgód, tabeli opłat
    • opracowanie lub dostosowanie polityki prywatności
  3. Przegląd i dostosowanie modelu pozyskiwania i publikowania opinii klientów oraz plasowania produktów.
Zobacz także:
Implementacja dyrektywy Omnibus - spis treści
Implementacja dyrektywy Omnibus – spis treści
Implementacja dyrektywy Omnibus - wpływ i wymogi
Implementacja dyrektywy Omnibus – wpływ i wymogi

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841