Implementacja dyrektywy Omnibus – spis treści

Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw (projekt z 2021.06.24)

I – Rozszerzenie ochrony konsumentów w zakresie usług cyfrowych

a) rozróżnienie między usługami cyfrowymi a treściami cyfrowymi, definicje

b) objęcie przepisami UPK umów „opłaconych” danymi osobowymi

c) obowiązki przedsiębiorcy i konsumenta w odniesieniu do treści innych niż dane osobowe

d) zmiany w wymogach odnośnie obowiązków informacyjnych

II – Zmiany dot. zapewnienia większej przejrzystości konsumentom zawierającym umowy on-line

a) definicje internetowej platformy handlowej oraz dostawcy internetowej platformy handlowej

b) obowiązki dostawcy internetowej platformy handlowej

c) informacja o indywidualnym dostosowaniu ceny

III – Zwiększenie ochrony konsumentów w odniesieniu do niektórych form sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa

a) wydłużenie terminu na odstąpienie od umowy

IV – Dodatkowe zmiany w UPK

a) zakaz zawierania umów o świadczenie usług finansowych podczas pokazu i wycieczki

b) zakaz przyjmowania płatności przed upływem terminu do odstąpienia od umowy w odniesieniu do niektórych umów zawieranych poza lokalem

V – Zmiany w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

VI – Zmiany w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym

a) zmiany definicyjne

b) nowy rodzaj działania wprowadzającego w błąd

c) rozszerzenie katalogu istotnych informacji w kontekście zaniechań wprowadzających w błąd

d) uzupełnienie czarnej listy praktyk rynkowych nieuczciwych w każdych okolicznościach

e) uzupełnienie katalogu środków prawnych przysługujących konsumentowi o możliwość żądania obniżenia ceny produktu

VII – Zmiany w ustawie z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług

a) zmiana definicji ceny jednostkowej towaru lub usługi

b) doprecyzowanie sposobu uwidaczniania cen w przypadku zastosowania obniżek cen

Zobacz także:
Implementacja dyrektywy Omnibus - Co dostarczamy?
Implementacja dyrektywy Omnibus – Co dostarczamy?
Implementacja dyrektywy Omnibus - wpływ i wymogi
Implementacja dyrektywy Omnibus – wpływ i wymogi

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841