Rozporządzenie AML – spis treści

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przeciwdziałania wykorzystywaniu systemu finansowego dla celów prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (projekt z 2021.07.20)

I – Przedmiot, zakres i definicje

a) pozytywny zakres – lista instytucji obowiązanych

b) wyłączenia w opcjach narodowych dla: (i) niektórych dostawców usług hazardowych, (ii) podmiotów wykonujących ograniczoną działalność finansową

II – Procedury i dokumentacja wewnętrzna

a) zakres i treść dokumentacji wewnętrznej

b) wewnętrzna ocena ryzyka

c) funkcje compliance

d) wymogi wobec pracowników compliance

e) wymogi dla instytucji obowiązanych należących do grupy

III – Środki należytej staranności wobec klienta

a) okoliczności i sposób stosowania środków należytej staranności wobec klienta

b) rodzaje środków należytej staranności wobec klienta i szczegółowe wymogi co do ich wykonywania

c) identyfikacja i weryfikacja klienta i beneficjenta rzeczywistego

d) RTS odnośnie informacji niezbędnych dla wykonywania środków należytej staranności

e) zasady dot. państw trzecich

f) uproszczone i wzmożone środki należytej staranności

g) środki należytej staranności wobec transgranicznych relacji korespondenckich

h) zasady w stosunkach z osobami pełniącymi eksponowane stanowiska polityczne (PEP)

i) outsourcing wykonywania środków należytej staranności wobec klienta

IV – Przejrzystość informacji o beneficjentach rzeczywistych

a) zasady identyfikacji i zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych

V – Obowiązki raportowe

a) ogólne zasady raportowania podejrzanych transakcji i aktywności

b) zasady szczególne dla poszczególnych grup instytucji obowiązanych

VI – Ochrona danych i przechowywanie dokumentacji

VII – Obniżanie ryzyka związanego z instrumentami anonimowymi

a) zasady dot. rachunków anonimowych i akcji na okaziciela

b) ograniczenia wysokokwotowych płatności gotówkowych

VIII – Postanowienia końcowe

a) uprawnienia Komisji Europejskiej do przyjmowania aktów delegowanych

b) rozpoczęcie obowiązywania w ciągu 3 lat od wejścia w życie

Zobacz także:
Rozporządzenie AML - wpływ i wymogi
Rozporządzenie AML – wpływ i wymogi

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841