Rozporządzenie AML

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przeciwdziałania wykorzystywaniu systemu finansowego dla celów prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (projekt z 2021.07.20)

[Rozporządzenie AML]

przejdź do strony projektu Rozporządzenia AML

Podsumowanie

Rozporządzenie AML przenosi na grunt ogólnounijny przepisy adresowane do instytucji obowiązanych zawarte do tej pory w dyrektywach AML i zakłada całkowitą harmonizację ich stosowania. Doprowadzi to do obowiązywania jednolitych zasad i obowiązków dla instytucji obowiązanych w całej Unii Europejskiej.

Wpływ

Rozporządzenie AML oprócz dokonania pełnej harmonizacji istniejących dotychczas zasad i obowiązków wprowadza także nowe i rozszerza zakres dotychczasowych, w tym:

  • rozszerzenie katalogu instytucji obowiązanych m.in. o dostawców usług związanych z kryptoaktywami dotychczas nieobjętych zakresem dyrektyw AML, platformy crowdfundingowe inne niż te, o których mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych czy podmioty świadczące usługi imigracyjne w związku z programami pobytowymi dla inwestorów
  • bardziej szczegółowe określenie wymogów odnośnie wewnętrznych procedur i dokumentacji oraz stosowania środków należytej staranności wobec klienta
  • zmiany w ustalaniu osób pełniących eksponowane stanowiska polityczne
  • bardziej szczegółowe zasady dotyczące raportowania transakcji podejrzanych i podejrzanych aktywności
  • wprowadzenie ograniczeń odnośnie gotówkowych transakcji wysokokwotowych
Rozporządzenie AML - wpływ i wymogi
Rozporządzenie AML – wpływ i wymogi
Rozporządzenie AML - spis treści
Rozporządzenie AML – spis treści
Zobacz także:
Co dostarczamy
Co dostarczamy
Nowa Dyrektywa AML
Nowa Dyrektywa AML
Rozporządzenie AMLA (unijny organ nadzoru AML)
Rozporządzenie AMLA (unijny organ nadzoru AML)
Nowe rozporządzenie w sprawie informacji towarzyszących transferom
Nowe rozporządzenie w sprawie informacji towarzyszących transferom
FAQ
FAQ

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841