(!) Rozporządzenie DORA 2023

  • DORA jest rozporządzeniem Unii Europejskiej (nie wymaga implementacji przez państwa członkowskie). W listopadzie 2022 r. tekst rozporządzenia został ostatecznie uzgodniony z planowaną publikacją w grudniu 2022 lub styczniu 2023 r. i wejściem w życie 2 lata później (orientacyjnie styczeń 2025)
  • DORA jest jednym z elementów pakietu dla cyfrowych finansów stworzonego przez Komisję Europejską: jej głównym celem jest utworzenie wprowadzenie regulacji, które zwiększą bezpieczeństwo w cyfrowym sektorze finansowym UE.
  • Nowe przepisy będą stanowić swoisty „kodeks” dla szeroko rozumianego obszaru ICT (ang. Information and Communication Technologies) i wykorzystania go przez instytucje finansowe.
  • DORA będzie miała wpływ zarówno na podmioty finansowe jak i na zewnętrznych dostawców usług ICT, którzy od teraz będą podlegać bezpośredniemu nadzorowi właściwych organów europejskich i krajowych. W realiach consumer finance dostawcami IT mogą być również podmioty sektora retail i e-commerce w zakresie finansowania sprzedaży.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O DORA

rozwiń
DORA w praktyce:
Najczęstsze pytania i odpowiedzi
Najczęstsze pytania i odpowiedzi
Wdrożenie DORA
Wdrożenie DORA
Co DLK dostarcza przy DORA
Co DLK dostarcza przy DORA

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841