Bezpieczeństwo ICT (DORA 2023, NIS)

  • DORA jest rozporządzeniem Unii Europejskiej (nie wymaga implementacji przez państwa członkowskie).
  • DORA jest jednym z elementów pakietu dla cyfrowych finansów stworzonego przez Komisję Europejską: jej głównym celem jest utworzenie wprowadzenie regulacji, które zwiększą bezpieczeństwo w cyfrowym sektorze finansowym UE.
  • Nowe przepisy będą stanowić swoisty „kodeks” dla szeroko rozumianego obszaru ICT (ang. Information and Communication Technologies) i wykorzystania go przez instytucje finansowe.
  • DORA będzie miała wpływ zarówno na podmioty finansowe jak i na zewnętrznych dostawców usług ICT, którzy od teraz będą podlegać bezpośredniemu nadzorowi właściwych organów europejskich i krajowych. W realiach consumer finance dostawcami IT mogą być również podmioty sektora retail i e-commerce w zakresie finansowania sprzedaży.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O DORA

rozwiń
DORA w praktyce:
Wdrożenie DORA
Wdrożenie DORA
Najczęstsze pytania i odpowiedzi
Najczęstsze pytania i odpowiedzi
Co DLK dostarcza przy DORA
Co DLK dostarcza przy DORA

Kalendarz kamieni milowych

  • 24 września 2020 – ogłoszenie projektu
  • 10 listopada 2022 – przyjęcie przez Parlament
  • 28 listopada 2022 – przyjęcie przez Radę
  • 27 grudnia 2022 – publikacja w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
  • 16 stycznia 2023 – wejście w życie przepisów
  • 17 stycznia 2025 – rozpoczęcie stosowania przepisów
Zobacz także:
Wymogi emisji ICO/ITO (MiCA)

kryptoaktywa - tokeny - ICO/ITO

Wymogi emisji ICO/ITO (MiCA)
Instytucje pożyczkowe
Instytucje pożyczkowe
Platformy (marketplaces)
Platformy (marketplaces)

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841