Wymogi emisji ICO/ITO (MiCA)

  • Rozporządzenie MiCA (przejdź do omówienia na stronach DLK) jest w istocie konstytucją dla kryptoaktywów. Rozporządzenie w sposób kompleksowy reguluje sytuację prawną aktywów, które do tej pory pozostawały poza zasięgiem unijnych regulacji.
  • MiCA (Markets in Crypto-assets) jest rozporządzeniem Unii Europejskiej, wobec czego nie wymaga implementacji do krajowego porządku prawnego
  • Celem MiCA jest umożliwienie innowacji w obszarze finansów przy jednoczesnym uregulowania ryzyka związanego z kryptoaktywami i wprowadzeniu mechanizmów ochrony inwestorów
  • Zgodnie z przepisami MiCA dokonanie oferty publicznej lub ubieganie się o dopuszczenie od obrotu kryptoaktywów będzie wymagało bądź to uzyskania zezwolenia, bądź spełnienia określonych wymogów (w tym notyfikacji organu nadzoru) – w zależności od rodzaju kryptoaktywa

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O ICO/ITO

rozwiń
MiCA w praktyce:
Wymogi i proces – tokeny inne niż ART i EMT
Wymogi i proces – tokeny inne niż ART i EMT
Co DLK dostarcza
Co DLK dostarcza
Zobacz także:
Bezpieczeństwo ICT (DORA 2023, NIS)

wdrożenie - audyt - raportowanie

Bezpieczeństwo ICT (DORA 2023, NIS)
Instytucje pożyczkowe
Instytucje pożyczkowe
Platformy (marketplaces)
Platformy (marketplaces)

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841