Co DLK dostarcza

  • Ułożenie architektury regulacyjnej projektu
  • Opinia prawna w przedmiocie kwalifikacji tokena lub w przedmiocie spełniania przesłanek wyłączeń
  • Przygotowanie notyfikacji do organu nadzoru w przypadku przekroczenia wartości 1 000 000 EUR – w przypadku wyłączenia ograniczonej sieci
  • Wsparcie w sporządzeniu dokumentu informacyjnego spełniającego wymogi MiCA
  • Audyt materiałów marketingowych pod kątem zgodności z dokumentem informacyjnym
  • Zgłoszenie dokumentu informacyjnego do organu nadzoru i wykonanie ewentualnych dostosowań
  • Wsparcie w bieżącej działalności
Zobacz także:
Wymogi i proces – tokeny inne niż ART i EMT
Wymogi i proces – tokeny inne niż ART i EMT

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841