Wymogi i proces – tokeny inne niż ART i EMT

Oferta publiczna – ubieganie się o dopuszczenie do obrotu

Wymogi i proces

W świetle przepisów MiCA działalność polegająca na złożeniu oferty publicznej lub ubieganiu się o dopuszczeniu do obrotu kryptoaktywa innego niż ART i EMT wymaga spełnienia określonych wymogów:

Organizacja

 • osoba prawna
 • brak wymogów co kapitałów
 • brak wymogów co do liczebności organu zarządzającego i kompetencji członków zarządu

Proces

 1. Etap weryfikacji
 • Kwalifikacja prawna tokena
 • Zbadanie czy nie zachodzą wyłączenia
 • Wdrożenie ewentualnych dostosowań w procedurach, systemach i protokołach
 1. Przygotowanie
 • Sporządzenie dokumentu informacyjnego
 • Sporządzenie materiałów marketingowych
 1. Zgłoszenie
 • Zgłoszenie dokumentu informacyjnego do właściwego organu wraz z wyjaśnieniem dot. kwalifikacji tokena
 • Zgłoszenie ewentualnego wykazu państw, w których ma być dokonana oferta publiczna kryptoaktywa
 1. Publikacja
 • Publikacja dokumentu informacyjnego i materiałów marketingowych na stronie internetowej
 1. Oferowanie
 • Publikacja wyników oferty publicznej
Zobacz także:
Co DLK dostarcza
Co DLK dostarcza

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841