Co zapewniamy

Wsparcie prawne w obsłudze sporów

 • Ocena przedprocesowa
  • ocena istotnych dla sporu okoliczności faktycznych
  • ocena szans w sporze
  • oszacowanie nakładów rozwiązanie sporu (time&money)
 • Opracowanie strategii procesowej
  • dopasowanie sposobu prowadzenia sporu do potrzeb biznesu
  • minimalizacja nakładów na spór
 • Reprezentacja w negocjacjach ugodowych 
 • Obsługa postępowania sądowego lub administracyjnego
 • Audyt biznesu post-case
  • analiza podatności biznesu na podobne spory w przyszłości
  • wdrożenie działań ograniczających ryzyko

TWÓJ BIZNES STAJE WOBEC TAKICH PYTAŃ?

 • jak realnie może wpłynąć na mój biznes spór z organem administracyjnym?
 • czy mój spór można zakończyć bez sprawy sądowej?
 • jakie nakłady (time&money) wygeneruje postępowanie?
 • jak uniknąć podobnego sporu w przyszłości?

Zapytaj o obsługę prawną sporu

Zobacz także:
Specjalizacje

sprawy cywilne - administracyjne - arbitraż

Specjalizacje

Dowiedz się więcej.

Dariusz Gradzi
adwokat, of counsel Dariusz Gradzi

+48 12 31 51 841

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841