Specjalizacje

Obsługa prawna sporów

  • postępowanie administracyjne przed wyspecjalizowanymi organami administracji
  • postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne ogólne
  • spory cywilne przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi
  • spory gospodarcze przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi

TWÓJ BIZNES STAJE WOBEC TAKICH PYTAŃ?

  • jak realnie może wpłynąć na mój biznes spór z organem administracyjnym?
  • czy mój spór można zakończyć bez sprawy sądowej?
  • jakie nakłady (time&money) wygeneruje postępowanie?
  • jak uniknąć podobnego sporu w przyszłości?

Zapytaj o obsługę prawną sporu

Zobacz także:
Co zapewniamy

strategia - reprezentacja - audyt post-case

Co zapewniamy

Dowiedz się więcej.

Dariusz Gradzi
adwokat, of counsel Dariusz Gradzi

+48 12 31 51 841

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841