Spory i kontrowersje

W momencie sporu zapewniamy maksymalne zaangażowanie i najlepsze praktyki procesowe

  • Biznes to albo kooperacja albo konkurencja, sporu nie da się wykluczyć w żadnym z tych podejść.
  • Im trudniejsza sprawa tym decydujące jest wyeksponowanie racji w sposób zrozumiały dla sądu i organu.
  • Przed wyspecjalizowanymi organami nadzorczymi (KNF, NBP, UOKiK, etc.) dla szybkości i sukcesu fundamentalna jest znajomość specyfiki tych postępowań oraz priorytetów tych organów.
Co zapewniamy

strategia - reprezentacja - audyt post-case

Co zapewniamy
Specjalizacje

sprawy cywilne - administracyjne - arbitraż

Specjalizacje

Wygrywamy przez nacisk na fakty i orzecznictwo zamiast na wywody „słowo przeciw słowu”

Dowiedz się więcej.

Dariusz Gradzi
adwokat, of counsel Dariusz Gradzi

+48 12 31 51 841

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841