Wiodąca instytucja płatnicza

Buy Now Pay Later (BNPL)

Doradzaliśmy wiodącej instytucji płatniczej w projekcie:

transgraniczna usługa płatności odroczonych – Buy Now Pay Later (BNPL)

  • W praktyce obrotu coraz bardziej popularne stają się usługi BNPL (ang. „buy now pay later”), na podstawie których konsumenci otrzymują pożyczkę, zwykle z krótkim terminem spłaty, na potrzebę nabycia określonego towaru lub usługi. Najczęściej pożyczka ma charakter nieodpłatny, lecz nie zawsze tak musi być. W zależności od konstrukcji usługi (odpłatność vs. nieodpłatność), podmiotu zapewniającego finansowanie (odroczenie przyznawane przez sprzedawcę vs. pożyczka udzielana przez podmiot trzeci) i innych cech oferowanych usług, zastosowanie znajdują odmienne reżimy prawne.
  • Rozpatrzenia wymaga też sposób kontraktowego ukształtowania transferów środków do sprzedawców towarów lub jako usług i ich właściwa kwalifikacja na gruncie ustawy o usługach płatniczych. Niezbędnym może się okazać uzyskanie odpowiedniego zezwolenia lub wpisu do rejestru dostawców usług płatniczych. W przypadku, gdy pożyczka udzielana jest przez instytucję płatniczą ustalenia wymaga, czy jest ona kwalifikowana jako kredyt płatniczy.
  • Odrębnym zagadnieniem jest pytanie o obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Pojawi się ono w szczególności, gdy świadczenie usługi BNPL wiąże się z nawiązaniem przez instytucję obowiązaną stosunków gospodarczych.
  • Dla naszego klienta, wiodącej instytucji płatniczej zaprojektowaliśmy kompleksową usługę BNPL świadczoną transgranicznie.

Doradztwo DLK obejmowało:

  • przygotowanie opinii prawnej w przedmiocie właściwej kwalifikacji prawnej planowanego modelu świadczenia usługi BNPL, uwzględniając transgraniczny charakter usługi,
  • opracowanie wzorców umów (umowa oraz regulamin), regulujących usługę BNPL oferowaną konsumentom, uwzględniając w szczególności przepisy regulujące świadczenie usług finansowych na odległość.

Prawnicy zaangażowani w projekt:

Krzysztof Korus
radca prawny, partner Krzysztof Korus

Bartosz Wyżykowski
radca prawny, partner Bartosz Wyżykowski

Bankowość&Fintech

Zobacz sektor

Bankowość & Finanse

Online & eCommerce

Zobacz sektor

Online & eCommerce

Retail

Zobacz sektor

Retail

Zobacz również

#Bankowość&Fintech #IT & Outsourcing

krajowa instytucja płatnicza

UMOWA B2B A OUTSOURCING REGULOWANY

UMOWA B2B A OUTSOURCING REGULOWANY

#Industry 4.0 #Online & eCommerce #Retail

zagraniczny operator platformy e-commerce

Program lojalnościowy

Program lojalnościowy

#IT & Outsourcing #Online & eCommerce #Retail

Dostawca usług w zakresie kryptowalut

Krypto-acquiring

Krypto-acquiring

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841