Infosys

DLK Legal doradzała przy nabyciu GuideVision przez Infosys

DLK Legal doradzała Infosys, globalnemu liderowi w sektorze usług IT i konsultingowych przy nabyciu GuideVision, wiodącego partnera SeviceNow Elite w Europie. Pozostałe kancelarie prawne obsługujące nabywcę przy transakcji to Osborne Clarke w Holandii, Wielkiej Brytanii i Niemczech, Kinstellar w Czechach i na Węgrzech, Castren & Snellman w Finlandii oraz Sorainen na Białorusi.
 
Zespołem DLK Legal pracującym przy transakcji kierował adwokat dr Michał Mostowik pod nadzorem partnera dra Krzysztofa Korusa. Przy transakcji doradzali ponadto adwokat Szymon Zych oraz Bartosz Gauza. Kancelaria DLK odpowiadała za aspekty transakcji związane z prawem polskim, w szczególności w obszarze prawa korporacyjnego, prawa własności intelektualnej, prawa pracy i regulacyjnych aspektów nabycia.
 
– Cieszymy się, że świetna współpraca pięciu kancelarii w ośmiu jurysdykcjach pozwoliła zrealizować cel Infosys, czyli umocnienie pozycji w regionie CEE. Obszar europejskiego nearshore nieprzerwanie pozostaje atrakcyjny dla inwestorów, a doświadczenie DLK Legal na rynku M&A spółek technologicznych owocuje pewnym wsparciem klientów przy transakcjach – komentuje Michał Mostowik. Z kolei Krzysztof Korus dodaje: – Od 2019 roku przyjęliśmy w DLK wysoki priorytet dla wdrożenia systemów low-code/no-code automatyzujących pracę naszego zespołu. Dzięki otwartości na innowacje, nawet w czasie pandemii zapewniliśmy płynną realizację wszystkich projektów klienckich, również w aspektach międzynarodowych.
 
Ogólna wartość transakcji wynosiła 30 milionów euro (797 milionów koron czeskich). Przewiduje się, że zamknięcie transakcji nastąpi w trzecim kwartale roku obrotowego 2021.

Prawnicy zaangażowani w projekt:

Krzysztof Korus
radca prawny, partner Krzysztof Korus

Szymon Zych
adwokat, starszy prawnik Szymon Zych

Zobacz również

#Online & eCommerce #Retail

polski operator sklepu z branży e-commerce

Zapewnienie zgodności komunikatów promocyjnych z obowiązującymi przepisami

Zapewnienie zgodności komunikatów promocyjnych z obowiązującymi przepisami

#Bankowość&Fintech #Industry 4.0 #Online & eCommerce

Brytyjski startup

Kwalifikacja prawna tokenów na gruncie prawa polskiego oraz rozporządzenia MiCA

Kwalifikacja prawna tokenów na gruncie prawa polskiego oraz rozporządzenia MiCA

#Bankowość&Fintech

międzynarodowa grupa consumer finance

Licencja KIP dla MIP po przekroczeniu limitów

Licencja KIP dla MIP po przekroczeniu limitów

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841