platforma online - mobilność

Interoperacyjne usługi mobilności

Doradzaliśmy platformie online dostarczającej rozwiązania mobilności osobistej w projekcie:

Integracja w aplikacji usług mobilności dostawców zewnętrznych

Platformy online przekształcają się często w marketplace’y, umożliwiające korzystanie z dóbr i usług dostarczanych przez podmioty trzecie. Także platformy mobilności często dodają do swoich pierwotnych usług rozwiązania podmiotów trzecich (przykładowo możliwość skorzystania z hulajnogi w aplikacji taxi). Integracja rozwiązań innych dostawców wymaga identyfikacji i zabezpieczenia podstawowych wątków prawnych i regulacyjnych, w tym z zakresu podstawy do przekazywania i przetwarzania danych (w tym sprzed integracji), skuteczności umów, obsługi płatności, rozliczeń.

Doradztwo DLK obejmowało:

  • kwalifikacja prawna ról wszystkich podmiotów występujących w typowym scenariuszu
  • określenie podstaw i zakresu przetwarzania danych
  • ustalenie trybu rozliczeń, w tym użycia narzędzi płatniczych platformy w scenariuszu usługi płatniczej oraz transakcji niepodlegającej przepisom o usługach płatniczych

Prawnicy zaangażowani w projekt:

Krzysztof Korus
radca prawny, partner Krzysztof Korus

Bartosz Wyżykowski
radca prawny, partner Bartosz Wyżykowski

Online & eCommerce

Zobacz sektor

Online & eCommerce

Zobacz również

#Online & eCommerce

spółki

Wydawanie kart podarunkowych

Wydawanie kart podarunkowych

#Bankowość&Fintech #IT & Outsourcing #Online & eCommerce

dostawcy usług płatniczych

Opracowanie Ankiety samooceny poziomu zgodności z DORA

Opracowanie Ankiety samooceny poziomu zgodności z DORA

#Industry 4.0 #Online & eCommerce #Retail

zagraniczny operator platformy e-commerce

Program lojalnościowy

Program lojalnościowy

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841