Międzynarodowy acquirer

Niestosowanie SCA na podstawie TRA

Doradzaliśmy międzynarodowemu acquirer’owi w projekcie:

określenie zasad niestosowania SCA na podstawie wyłączenia dla transakcji niskiego ryzyka z art. 18 RTS SCA CSC przez acquirer’a i wydawcę kart

Zgodnie z art. 32 i ustawy o usługach płatniczych każdy dostawca usług płatniczych, w tym acquirer czy wydawca kart płatniczych, stosuje silne uwierzytelnienie użytkownika m. in. gdy posiadacz karty inicjuje elektroniczną transakcję płatniczą, a jest to transakcja internetowa (e-commnerce, etc.) silne uwierzytelnianie obejmujące elementy, które dynamicznie łączą transakcję płatniczą z określoną kwotą transakcji oraz określonym odbiorcą. Tzw. RTS SCA CSC (rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji) przewiduje wiele wyjątków od stosowania silnego uwierzytelnienia. Art. 18 RTS zawiera wyjątek najważniejszy z punktu widzenia konwersji w e-commerce, czyli wyjątek dla transakcji niskiego ryzyka (tzw. wyjątek TRA). Wyłączenie jest nieprecyzyjne i zależne od spełnienia skomplikowanych warunków.

Doradztwo DLK obejmowało:

  • określenie przesłanek, które musi spełniać acquirer i wydawca karty, aby powołać się na wyłączenie
  • określenie możliwości i zasad powołania się na wyłączenie jeśli którakolwiek strona nie wdrożyła mechanizmów z art. 18 RTS
  • określenie związku pomiędzy niskim poziomem ryzyka dostawcy a niskim poziomem ryzyka transakcji

Prawnicy zaangażowani w projekt:

Krzysztof Korus
radca prawny, partner Krzysztof Korus

Bankowość&Fintech

Zobacz sektor

Bankowość & Finanse

Online & eCommerce

Zobacz sektor

Online & eCommerce

Zobacz również

#Online & eCommerce

platforma online - mobilność

Interoperacyjne usługi mobilności

Interoperacyjne usługi mobilności

#Online & eCommerce

spółki

Wydawanie kart podarunkowych

Wydawanie kart podarunkowych

#Bankowość&Fintech

krajowa instytucja płatnicza

Emisja publiczna akcji

Emisja publiczna akcji

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841