Krajowa instytucja płatnicza

Przejęcie portfela akceptantów

Doradzaliśmy krajowej instytucji płatniczej – agentowi rozliczeniowemu w projekcie:

Przejęcie portfela akceptantów

Globalny rynek obsługi płatności dla akceptantów jest bardzo dojrzały. Nierzadko dochodzi na nim do „przeniesienia” części lub całości portfela akceptantów od jednego agenta rozliczeniowego do innego. DLK po raz kolejny doradzało przy tego rodzaju przeniesieniu. Przeniesienie przynosi pełną wartość biznesową jeśli nowy agent nie tylko jest dostawcą akceptanta, ale maksymalnie przejmuje sytuację prawną poprzedniego agenta co najmniej w zakresie AML (KYC), dostępu do historycznych transakcji, danych osobowych.

Doradztwo DLK obejmowało:

  • ocena czynności wchodzących w zakresie przeniesienia
  • ocenę dopuszczalności przetwarzania danych osobowych użytkowników przez nowego agenta rozliczeniowego
  • prawa i obowiązki nowego agenta rozliczeniowego w zakresie AML, tajemnicy zawodowej, danych osobowych, w tym tzw. silent parties

Prawnicy zaangażowani w projekt:

Krzysztof Korus
radca prawny, partner Krzysztof Korus

Bartosz Wyżykowski
radca prawny, partner Bartosz Wyżykowski

Bankowość&Fintech

Zobacz sektor

Bankowość & Finanse

Zobacz również

#Bankowość&Fintech

krajowa instytucja płatnicza

Emisja publiczna akcji

Emisja publiczna akcji

#Bankowość&Fintech

krajowa instytucja płatnicza

Usługi PIS i AIS w świetle przepisów AML

Usługi PIS i AIS w świetle przepisów AML

#Bankowość&Fintech #IT & Outsourcing #Online & eCommerce

dostawcy usług płatniczych

Opracowanie Ankiety samooceny poziomu zgodności z DORA

Opracowanie Ankiety samooceny poziomu zgodności z DORA

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841