Kontomatik

DLK Legal doradzała Kontomatik w postępowaniu przed KNF

Kancelaria DLK Legal doradzała Kontomatik sp. z o.o. w uzyskaniu uprawnień dostawcy świadczącego usługi dostępu do informacji o rachunku i wpisu do rejestru prowadzonego przez KNF. Zespołem DLK Legal kierował partner dr Krzysztof Korus, a grupie Kontomatik doradzali także prawnicy: Bartosz Wyżykowski, Szymon Zych i Mikołaj Cegłowski. Doradztwo dla Kontomatik obejmowało strategiczne podejście do okresu przejściowego PSD2, przygotowanie wniosku i reprezentację w postępowaniu rejestrowym.

Kontomatik jest jedynym polskim podmiotem, który został wpisany do rejestru KNF w charakterze dostawcy świadczącego wyłącznie usługi dostępu do informacji o rachunku (AISPO). Wcześniej, spółka z grupy Kontomatik (Kontomatik UAB) uzyskała podobny status na Litwie, stając się pierwszym fintechem z Europy środkowej, który uzyskał status AISPO zgodnie z przepisami dyrektywy PSD2. W postępowaniu przed Bankiem Litwy także doradzała kancelaria DLK Legal. Kontomatik należy do grupy Kreditech i współpracuje m.in. z bankami i instytucjami pożyczkowymi z Polski oraz innych państw UE, oferuje również platformę do zarządzania finansami osobistymi Kontomierz.pl.

– Sukces przed KNF jest m.in. wypadkową wieloletniego doświadczenia DLK Legal w sprawach licencyjnych i rejestrowych przed KNF – mówi dr Krzysztof Korus. – Tylko w ciągu ostatniego roku doradzaliśmy w sześciu zakończonych postępowaniach o status małej instytucji płatniczej na potrzeby dużych i nowatorskich modeli biznesowych. W tym czasie przeprowadziliśmy już łącznie kilkanaście postępowań przed organami nadzoru krajów UE, m.in. w sprawach o uzyskanie licencji instytucji płatniczej, instytucji pieniądza elektronicznego, tzw. reautoryzacji, wpis do rejestru małych instytucji płatniczych, instytucji pożyczkowych i pośredników kredytowych.
DLK Legal jest wiodącym rynkowym doradcą w postępowaniach licencyjnych w Polsce. Od 2012 roku DLK Legal z powodzeniem uczestniczyła w kilkudziesięciu postępowaniach o uzyskanie lub rozszerzenie licencji lub wpis do rejestru dostawców usług płatniczych i instytucji pożyczkowych. Poza postępowaniami prowadzonymi przed KNF, DLK Legal doradzała również w postępowaniach przed organami nadzoru innych państw członkowskich UE.

Usługa dostępu do informacji o rachunku to jedna z dwóch nowych usług płatniczych regulowanych przepisami dyrektywy PSD2. Polega ona na uzyskiwaniu przez Kontomatik dostępu do informacji o internetowych rachunkach płatniczych użytkownika (np. o jego rachunkach bankowych lub portmonetkach internetowych) i konsolidacji pobranych danych do realizacji uzgodnionego z użytkownikiem celu (np. do oceny jego sytuacji finansowej). Dane o rachunkach są pobierane z użyciem kanału dostępowego instytucji prowadzącej te rachunku (np. poprzez bankowość elektroniczną lub specjalny interfejs). Chociaż przepisy PSD2 wymagają „tylko” wpisu do rejestru przez podmiot świadczący usługę AIS (a nie uzyskania zezwolenia, jak w przypadku banków lub instytucji płatniczych), w praktyce zakres wymagań i charakter postępowań jest zbliżony do procedur licencyjnych.

Prawnicy zaangażowani w projekt:

Krzysztof Korus
radca prawny, partner Krzysztof Korus

Mikołaj Cegłowski
radca prawny, starszy prawnik Mikołaj Cegłowski

Szymon Zych
adwokat, partner Szymon Zych

Bartosz Wyżykowski
radca prawny, partner Bartosz Wyżykowski

Zobacz również

#Bankowość&Fintech #IT & Outsourcing

krajowa instytucja płatnicza

UMOWA B2B A OUTSOURCING REGULOWANY

UMOWA B2B A OUTSOURCING REGULOWANY

#Industry 4.0 #Online & eCommerce #Retail

zagraniczny operator platformy e-commerce

Program lojalnościowy

Program lojalnościowy

#IT & Outsourcing #Online & eCommerce #Retail

Dostawca usług w zakresie kryptowalut

Krypto-acquiring

Krypto-acquiring

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841