Finnovative Solutions

DLK Legal doradzała Finnovative Solutions przy uzyskaniu licencji instytucji płatniczej

DLK Legal doradzała litewskiej spółce Finnovative Solutions UAB w procesie uzyskania licencji instytucji płatniczej (IP) przed Bankiem Litwy. Licencja  obejmuje prawo świadczenia usług regulowanych dyrektywą PSD2: AIS (usługa dostępu do informacji o rachunku) i PIS (usługa inicjowania płatności). Finnovative Solutions jest spółką córką Savangard sp. z o.o. – wiodącego dostawcy rozwiązań IT dla sektora finansowego, w tym w szczególności rozwiązań przeznaczonych do świadczenia usług AIS i PIS. Savangard oferuje narzędzia dedykowane zarówno dla dostawców tych usług, jak i dla dostawców prowadzących rachunki płatnicze.

Doradztwo dla Finnovative Solutions obejmowało kwestie korporacyjne, strategiczne podejście do sposobu świadczenia usług płatniczych, a także przygotowanie wniosku i doradztwo w postępowaniu przed Bankiem Litwy. Licencja IP dla Finnovative Solutions jest czwartą licencją wydaną przez Bank Litwy dla podmiotu, któremu doradzało DLK Legal.

Zespołem DLK Legal pracującym przy procesie licencyjnym kierował adwokat Szymon Zych pod nadzorem partnera dra Krzysztofa Korusa. W projekcie doradzali ponadto prawnicy: Mikołaj Cegłowski i Aleksandra Księżak.

– Cieszymy się, że mogliśmy wesprzeć Finnovative Solutions w procesie uzyskania licencji przed Bankiem Litwy. Fakt, że udziałowcem Finnovative Solutions jest Savangard, potwierdza coraz większe zainteresowanie branży IT sektorem finansowym. Zdaniem Krzysztofa Korusa: – Praca nad licencją dla podmiotu zamierzającego świadczyć usługi AIS i PIS łączy w sobie zagadnienia typowe wyłącznie dla tego typu dostawców z wymogami ogólnymi dla wszystkich dostawców usług płatniczych. Te ogólne wymogi często okazują się niespójne z przepisami regulującymi usługi PIS i AIS, na przykład w obszarze AML czy wymogów kapitałowych. Doświadczenie DLK w dialogu z organami nadzoru w UE było kluczowe dla sprawnego uzyskania pierwszej licencji obejmującej wyłącznie usługi PSD2. Dzięki wysokim kompetencjom i zaangażowaniu po stronie organu nadzoru, spółki i doradcy uzyskanie licencji nastąpiło w czasie znacznie krótszym niż rok.

Prawnicy zaangażowani w projekt:

Krzysztof Korus
radca prawny, partner Krzysztof Korus

Mikołaj Cegłowski
radca prawny, starszy prawnik Mikołaj Cegłowski

Bankowość&Fintech

Zobacz sektor

Bankowość & Finanse

IT & Outsourcing

Zobacz sektor

Telekomunikacja

Online & eCommerce

Zobacz sektor

Online & eCommerce

Zobacz również

#Bankowość&Fintech #IT & Outsourcing

krajowa instytucja płatnicza

UMOWA B2B A OUTSOURCING REGULOWANY

UMOWA B2B A OUTSOURCING REGULOWANY

#Industry 4.0 #Online & eCommerce #Retail

zagraniczny operator platformy e-commerce

Program lojalnościowy

Program lojalnościowy

#IT & Outsourcing #Online & eCommerce #Retail

Dostawca usług w zakresie kryptowalut

Krypto-acquiring

Krypto-acquiring

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841