Krajowa instytucja płatnicza

Współpraca pomiędzy dostawcami usług płatniczych

Doradzaliśmy krajowej instytucji płatniczej w projekcie:

Współpraca pomiędzy dostawcami usług płatniczych przy świadczeniu usługi acquiringu

  • W praktyce rynkowej niejednokrotnie powstaje potrzeba współpracy pomiędzy dostawcami usług płatniczych. Do współpracy może dojść m. in. w sytuacji, gdy dostawca zamierzający zaoferować daną usługę nie posiada odpowiedniej infrastruktury technicznej/umownej, czy doświadczenia do samodzielnego jej wdrożenia. Wówczas podmiot taki może zdecydować się na skorzystania z usług dostawców mających w tym zakresie odpowiednie kompetencje i zasoby, w szczególności posiadających relacje biznesowe z bankami czy organizacjami płatniczymi.
  • W przypadku współpracy dostawców usług płatniczych kluczowe znaczenie ma rozstrzygnięcie zakresu czynności wykonywanych przez poszczególne podmioty, zwłaszcza pod kątem regulacji outsourcingowych. W projekcie wspieraliśmy krajową instytucję płatniczą w zaprojektowaniu ram umownych związanych ze współpracą z zewnętrznym dostawcą usług płatniczych.

 

Doradztwo DLK obejmowało:

  • analizę prawną planowanej usługi i modelu współpracy przy obsłudze płatności
  • rekomendacje co do kwalifikacji prawnej współpracy z innym dostawcą usług płatniczych
  • rekomendacje co do kształtu umowy pomiędzy dostawcami usług płatniczych

Prawnicy zaangażowani w projekt:

Szymon Zych
adwokat, partner Szymon Zych

Mikołaj Cegłowski
radca prawny, starszy prawnik Mikołaj Cegłowski

Bankowość&Fintech

Zobacz sektor

Bankowość & Finanse

Zobacz również

#Bankowość&Fintech #IT & Outsourcing

krajowa instytucja płatnicza

UMOWA B2B A OUTSOURCING REGULOWANY

UMOWA B2B A OUTSOURCING REGULOWANY

#Bankowość&Fintech #IT & Outsourcing

Spółka z sektora FinTech

Due diligence spółki z sektora FinTech

Due diligence spółki z sektora FinTech

#Bankowość&Fintech

polski bank komercyjny

Audyt procesów i procedur obsługi reklamacji dotyczących transakcji płatniczych

Audyt procesów i procedur obsługi reklamacji dotyczących transakcji płatniczych

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841