Krajowa instytucja płatnicza

Współpraca pomiędzy dostawcami usług płatniczych

Doradzaliśmy krajowej instytucji płatniczej w projekcie:

Współpraca pomiędzy dostawcami usług płatniczych przy świadczeniu usługi acquiringu

  • W praktyce rynkowej niejednokrotnie powstaje potrzeba współpracy pomiędzy dostawcami usług płatniczych. Do współpracy może dojść m. in. w sytuacji, gdy dostawca zamierzający zaoferować daną usługę nie posiada odpowiedniej infrastruktury technicznej/umownej, czy doświadczenia do samodzielnego jej wdrożenia. Wówczas podmiot taki może zdecydować się na skorzystania z usług dostawców mających w tym zakresie odpowiednie kompetencje i zasoby, w szczególności posiadających relacje biznesowe z bankami czy organizacjami płatniczymi.
  • W przypadku współpracy dostawców usług płatniczych kluczowe znaczenie ma rozstrzygnięcie zakresu czynności wykonywanych przez poszczególne podmioty, zwłaszcza pod kątem regulacji outsourcingowych. W projekcie wspieraliśmy krajową instytucję płatniczą w zaprojektowaniu ram umownych związanych ze współpracą z zewnętrznym dostawcą usług płatniczych.

 

Doradztwo DLK obejmowało:

  • analizę prawną planowanej usługi i modelu współpracy przy obsłudze płatności
  • rekomendacje co do kwalifikacji prawnej współpracy z innym dostawcą usług płatniczych
  • rekomendacje co do kształtu umowy pomiędzy dostawcami usług płatniczych

Prawnicy zaangażowani w projekt:

Szymon Zych
adwokat, partner Szymon Zych

Mikołaj Cegłowski
radca prawny, starszy prawnik Mikołaj Cegłowski

Bankowość&Fintech

Zobacz sektor

Bankowość & Finanse

Zobacz również

#Bankowość&Fintech

polski bank komercyjny

Audyt procesów i procedur obsługi reklamacji dotyczących transakcji płatniczych

Audyt procesów i procedur obsługi reklamacji dotyczących transakcji płatniczych

#Bankowość&Fintech #Online & eCommerce

Allegro Finance sp. z o.o.

Licencja KIP dla Allegro Finance

Licencja KIP dla Allegro Finance

#Bankowość&Fintech #Industry 4.0 #Online & eCommerce

Brytyjski startup

Kwalifikacja prawna tokenów na gruncie prawa polskiego oraz rozporządzenia MiCA

Kwalifikacja prawna tokenów na gruncie prawa polskiego oraz rozporządzenia MiCA

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841