Operator międzynarodowej sieci ATM

Wyłączenie PSD2 dla wypłat gotówki

Doradzaliśmy Operatorowi międzynarodowej sieci ATM w projekcie:

Ustalenie modeli rynkowych wypłat gotówki z ATM objętych wyłączeniem PSD2

Zarówno dyrektywa PSD1 jak i PSD2 wyłącza z zakresu zastosowania przepisów o usługach płatniczych usługi wypłaty gotówki z bankomatu. Oznacza to brak konieczność uzyskania zezwolenia oraz brak nadzoru bieżącego. Wyłączenie uzależnione jest od wielu szczegółowych kryteriów, między innymi od działania na rzecz wydawcy instrumentu płatniczego, nieświadczenia innych usług płatniczych, etc. Mimo że dyrektywa PSD2 jest dyrektywą pełnej harmonizacji, implementacja przepisu PSD2 do porządków krajowych jest mocno zróżnicowana, zawężając lub poszerzając zakres wyłączenia. Jednocześnie przez dekady funkcjonowania kart płatniczych doszło do wypracowania bardzo wielu modeli współpracy między poszczególnymi podmiotami rynku kart, gdzie różnice są istotne, ale nieoczywiste. Liczba podmiotów pomiędzy wydawcą karty a operatorem bankomatu może być relatywnie duża. Dla operatora globalnej sieci ATM, który obsługuje wypłaty gotówki w różnych modelach, określiliśmy szczegółowe zasady korzystania z wyłączenia dla wypłat gotówki z bankomatów w Unii Europejskiej.

Doradztwo DLK obejmowało:

  • prawidłowe określenie roli regulacyjnej wszystkich podmiotów uczestniczących w procesie wypłaty
  • sprecyzowanie kryterium działania „na rzecz” wydawcy instrumentu
  • określenie skutków dla operatora nieprawidłowej implementacji wyłączenia przez państwo członkowskie na gruncie prawa pierwotnego Unii Europejskiej, z uwzględnieniem klasycznego i najnowszego orzecznictwa TSUE w tej materii

Prawnicy zaangażowani w projekt:

Krzysztof Korus
radca prawny, partner Krzysztof Korus

Bankowość&Fintech

Zobacz sektor

Bankowość & Finanse

Zobacz również

#Bankowość&Fintech #IT & Outsourcing

krajowa instytucja płatnicza

UMOWA B2B A OUTSOURCING REGULOWANY

UMOWA B2B A OUTSOURCING REGULOWANY

#Bankowość&Fintech #IT & Outsourcing

Spółka z sektora FinTech

Due diligence spółki z sektora FinTech

Due diligence spółki z sektora FinTech

#Bankowość&Fintech

polski bank komercyjny

Audyt procesów i procedur obsługi reklamacji dotyczących transakcji płatniczych

Audyt procesów i procedur obsługi reklamacji dotyczących transakcji płatniczych

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841