Operator międzynarodowej sieci ATM

Wyłączenie PSD2 dla wypłat gotówki

Doradzaliśmy Operatorowi międzynarodowej sieci ATM w projekcie:

Ustalenie modeli rynkowych wypłat gotówki z ATM objętych wyłączeniem PSD2

Zarówno dyrektywa PSD1 jak i PSD2 wyłącza z zakresu zastosowania przepisów o usługach płatniczych usługi wypłaty gotówki z bankomatu. Oznacza to brak konieczność uzyskania zezwolenia oraz brak nadzoru bieżącego. Wyłączenie uzależnione jest od wielu szczegółowych kryteriów, między innymi od działania na rzecz wydawcy instrumentu płatniczego, nieświadczenia innych usług płatniczych, etc. Mimo że dyrektywa PSD2 jest dyrektywą pełnej harmonizacji, implementacja przepisu PSD2 do porządków krajowych jest mocno zróżnicowana, zawężając lub poszerzając zakres wyłączenia. Jednocześnie przez dekady funkcjonowania kart płatniczych doszło do wypracowania bardzo wielu modeli współpracy między poszczególnymi podmiotami rynku kart, gdzie różnice są istotne, ale nieoczywiste. Liczba podmiotów pomiędzy wydawcą karty a operatorem bankomatu może być relatywnie duża. Dla operatora globalnej sieci ATM, który obsługuje wypłaty gotówki w różnych modelach, określiliśmy szczegółowe zasady korzystania z wyłączenia dla wypłat gotówki z bankomatów w Unii Europejskiej.

Doradztwo DLK obejmowało:

  • prawidłowe określenie roli regulacyjnej wszystkich podmiotów uczestniczących w procesie wypłaty
  • sprecyzowanie kryterium działania „na rzecz” wydawcy instrumentu
  • określenie skutków dla operatora nieprawidłowej implementacji wyłączenia przez państwo członkowskie na gruncie prawa pierwotnego Unii Europejskiej, z uwzględnieniem klasycznego i najnowszego orzecznictwa TSUE w tej materii

Prawnicy zaangażowani w projekt:

Krzysztof Korus
radca prawny, partner Krzysztof Korus

Bankowość&Fintech

Zobacz sektor

Bankowość & Finanse

Zobacz również

#Bankowość&Fintech

międzynarodowa grupa consumer finance

Licencja KIP dla MIP po przekroczeniu limitów

Licencja KIP dla MIP po przekroczeniu limitów

#Bankowość&Fintech

Instytucja płatnicza

Prowadzenie rachunków płatniczych dla klientów zawierających umowy kredytu konsumenckiego

Prowadzenie rachunków płatniczych dla klientów zawierających umowy kredytu konsumenckiego

#Bankowość&Fintech #Online & eCommerce #Retail

Międzynarodowy Fintech

Model transferu i wypłaty gotówki w postaci przekazu pocztowego

Model transferu i wypłaty gotówki w postaci przekazu pocztowego

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841