Co DLK dostarcza przy licencji bukmacherskiej

ETAP PRZYGOTOWAWCZY

 • ocena zgodności podmiotu (procedury i polityki, kapitały i fundusze, modele współpracy z partnerami, umowy)
 • set-up korporacyjny lub wdrożenie zmian korporacyjnych (podwyższenie kapitału zakładowego, zmiany w organach spółki)
 • kwalifikacja prawna planowanych usług pod kątem przyporządkowania ich do konkretnych usług związanych z zawieraniem zakładów wzajemnych
 • określenie przewidywanego rodzaju oraz liczby zakładów wraz ze wskazaniem, czy zakłady będą urządzane przez sieć Internet
 • opracowanie opisów i schematów usług

ETAP DOKUMENTACJI WNIOSKOWEJ

 • wzorcowe studium ekonomiczno-finansowe, zawierające określenie inwestycji i przewidywanej rentowności do uzupełnienia przez Zleceniodawcę (w zakresie danych liczbowych oraz konkretnych rozwiązań i zamierzeń)
 • wzorcowe procedury wewnętrzne (zarządzanie ryzykiem, kontrola wewnętrzna, AML/CFT, strategia bezpieczeństwa IT, organizacja i zarządzanie, archiwizacja, dokumentacja techniczna strony internetowej, która będzie wykorzystywana do urządzania zakładów etc.) do zatwierdzenia przez Zleceniodawcę oraz uzupełnienia w zakresie konkretnych rozwiązań
 • wzorcowe procedury wewnętrzne odpowiednie dla konkretnych usług, które mają być świadczone (zasady przechowywania i ewidencjonowania kapitału zakładu wzajemnego, proponowane warunki złożenia zabezpieczenia, w celu zapewnienia ochrony interesu finansowego uczestników gier hazardowych oraz zabezpieczenia zobowiązań podatkowych w podatku od gier, regulamin zakładów wzajemnych, regulamin odpowiedzialnej gry etc.) do zatwierdzenia przez Zleceniodawcę oraz uzupełnienia w zakresie konkretnych rozwiązań
 • asysta w operacjonalizacji wzorcowej dokumentacji
 • formularze dedykowane dla osób zarządzających i udziałowców Zleceniodawcy służące zebraniu informacji rękojmiowych (wykształcenie, doświadczenie, historia)
 • wytyczne dotyczące dokumentacji koniecznej do zgromadzenia przez Zleceniodawcę (zaświadczenia, oświadczenia, sprawozdania finansowe, dokumenty)
 • pozyskanie zaświadczeń o niekaralności, zaświadczenia o niezaleganiu z zapłatą podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenia zdrowotne w imieniu Zleceniodawcy
 • wniosek do organu nadzorczego o udzielenie zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych

ETAP POSTĘPOWANIA

 • okresowa komunikacja z organem co do postępów sprawy
 • sporządzenie odpowiedzi na wezwanie do dostarczenia dodatkowych wyjaśnień i dokumentów
 • wykonanie dostosowań, których organ wymaga w trakcie postępowania
 • uzyskanie licencji (w tym uzyskanie formalnego potwierdzenia otrzymania licencji wraz z ustaleniem daty licencji)

ETAP ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI

 • asysta w aktualizacji informacji w rejestrach, pismach, na stronach www
 • wytyczne co do obsadzenia wszystkich stanowisk i funkcji oraz zmiany rejestrowe
 • warsztat dotyczący wykonywania procedur wewnętrznych
 • instrukcja wykonywania obowiązków raportowych i sprawozdawczych
 • negocjacje umów związanych z rozpoczęciem działalności (rachunek bankowy, gwarancje etc.)
Zobacz także:
Wymogi i etapy licencji bukmacherskiej

organizacja - dokumentacja - kapitały

Wymogi i etapy licencji bukmacherskiej

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841