Wymogi i etapy licencji bukmacherskiej

WYMOGI LICENCJI BUKMACHERSKIEJ

W celu świadczenia usług, które obejmują m.in. organizację zakładów o wygrane pieniężne lub rzeczowe konieczne jest uzyskanie zezwolenia, które spełniać będzie wymogi:

 1. Organizacja
  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna
  • odpowiedniki sp. z o.o. i S.A posiadające siedzibę statutową w państwie UE lub w państwie należącym do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – pod warunkiem ustanowienia przedstawiciela (osoba fizyczna lub prawna) albo oddziału
 2. Kapitał początkowy i fundusze własne
  • PLN 2 000 000 (kapitał zakładowy)
 3. Zarząd
  • brak wymogów co do liczebności
  • wymogi kompetencyjne (rękojmia ostrożnego i stabilnego zarządzania, zaświadczenie o niekaralności)
 4. Rada Nadzorcza
  • obowiązek posiadania
 5. Szczególne stanowiska w organizacji i podmioty współpracujące
  • inspektor AML

ETAPY LICENCJI BUKMACHERSKIEJ

 1. Etap weryfikacji
  • przegląd organizacji pod kątem możliwości ubiegania się o licencję
  • wdrożenie ewentualnych dostosowań
 2. Przygotowanie
  • kwalifikacja planowanych usług
  • wystąpienie o zgody organizatorów współzawodnictwa sportowego na wykorzystywanie ich wyników
  • uzyskanie ekspertyzy dowodów udziału w zakładach potwierdzającej ich zabezpieczenie przed ingerencją osób nieuprawnionych i możliwość weryfikacji ich autentyczności
 3. Wniosek
  • dostarczenie wzorcowej dokumentacji wewnętrznej oraz studium ekonomiczno-finansowego (określenie inwestycji i przewidywanej rentowności)
  • wspólne ustalenie ostatecznej treści dokumentacji wewnętrznej oraz studium ekonomiczno-finansowego
  • zgromadzenie kompletu dokumentacji źródłowej wymaganej od wnioskodawcy, osób zarządzających i udziałowców
  • złożenie wniosku w organie nadzoru (co najmniej 6 miesięcy przed terminem rozpoczęcia działalności)
 4. Postępowanie
  • ewentualne wezwania do doprecyzowania dokumentacji
  • sporządzanie odpowiedzi na wezwania organu
  • okresowa komunikacja z organem
  • rozpoznanie wniosku (decyzja)
 5. Świadczenie usług
  • rozpoczęcie świadczenia usług (przyjmowania zakładów)
Zobacz także:
Co DLK dostarcza przy licencji bukmacherskiej

wniosek - wzory procedur i dokumentacji - postępowanie

Co DLK dostarcza przy licencji bukmacherskiej

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841