Licencjonowanie

Jesteśmy liderami wsparcia w uzyskiwaniu zezwoleń na prowadzenie działalności i wpisów do rejestrów w Polsce i za granicą

  • Uzyskanie licencji to przełomowy i wartościowy moment w biznesie.
  • Konieczne jest wewnętrzne uzgodnienie, usystematyzowanie i przedstawienie strategii, prognoz, produktów i poddanie ich ocenie osoby spoza zespołu.
  • Licencjonowanie oznacza wysiłek i nakład, ale oznacza także barierę wejścia dla konkurencji, która przez to nigdy nie będzie tak liczna i tak nieprzewidziana jak w sektorach nieregulowanych.

Jak wygląda przebieg projektu licencyjnego?

rozwiń
Licencjonowanie w wybranych sektorach:
Licencjonowanie instytucji finansowych

banki, instytucje płatnicze, pieniądza elektronicznego, pożyczkowe, crowdfunding, dostawcy usług PSD2, wydawcy i dostawcy usług dla kryptoaktywów, pośrednicy, agenci, insourcerzy

Licencjonowanie instytucji finansowych
Licencjonowanie platform online (DMA, DSA, DGA)

dostawcy usług pośrednictwa danych (DGA) - bardzo duże platformy (DSA) - bardzo duże wyszukiwarki (DSA) - strażnicy dostępu (DMA)

Licencjonowanie platform online (DMA, DSA, DGA)
Licencjonowanie zakładów wzajemnych
Licencjonowanie zakładów wzajemnych

Zapytaj o obsługę prawną

Zobacz także:
Specjalizacje

regulacje sektorowe - horyzontalne - instrumenty regulacyjne

Specjalizacje
Rozwój produktów

wymogi sektorowe, konsumenci, dane osobowe, cyberbezpieczeństwo, pranie pieniędzy, outsourcing, konkurencja

Rozwój produktów
Compliance

wdrożenia regulacji - audyty - postępowania

Compliance
Ekspansja zagraniczna (paszportowanie)

paszport UE instytucji regulowanych - świadczenie usług nieregulowanych w UE - świadczenie usługi między UK a Polską (EU-UK Trade and Cooperation Agreement) - świadczenie usług w ramach EFTA (Szwajcaria)

Ekspansja zagraniczna (paszportowanie)

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841