Instytucja płatnicza

Pozew KIP przeciwko bankowi

Doradzaliśmy instytucji płatniczej w projekcie:

Pozew instytucji płatniczej (KIP) przeciwko bankowi stosującemu niekonkurencyjne warunki prowadzenia rachunku bankowego dla KIP oraz reprezentacja KIP w postępowaniu sądowym

  • Reprezentowaliśmy krajową instytucję płatniczą (KIP) w postępowaniu cywilnym przeciwko bankowi, z którym instytucję wiązała umowa rachunku bankowego.
  • W toku wykonywania umowy bank znacząco zmienił warunki prowadzenia rachunku bankowego dla KIP, które w praktyce uniemożliwiały KIP dalsze świadczenie usług płatniczych oraz usług wymiany walut świadczone przez KIP dla klientów tego banku.
  • Z uwagi na szczególnie złożony charakter usług świadczonych przez Zleceniodawcę DLK, przygotowanie pozwu oraz pism procesowych wymagało przystępnego opisu świadczonych usług oraz omówienia wpływu zmian wprowadzonych przez Pozwanego na bieżącą działalność KIP.

Doradztwo DLK obejmowało:

  • przygotowanie strategii postępowania oraz argumentacji prawnej
  • opracowanie i złożenie pozwu oraz innych pism procesowych
  • zgłoszenie wniosków dowodowych i reprezentacja Powoda w postępowaniu sądowym

Prawnicy zaangażowani w projekt:

Krzysztof Korus
radca prawny, partner Krzysztof Korus

Bankowość&Fintech

Zobacz sektor

Bankowość & Finanse

Zobacz również

#Bankowość&Fintech #IT & Outsourcing

krajowa instytucja płatnicza

UMOWA B2B A OUTSOURCING REGULOWANY

UMOWA B2B A OUTSOURCING REGULOWANY

#Bankowość&Fintech #IT & Outsourcing

Spółka z sektora FinTech

Due diligence spółki z sektora FinTech

Due diligence spółki z sektora FinTech

#Bankowość&Fintech

polski bank komercyjny

Audyt procesów i procedur obsługi reklamacji dotyczących transakcji płatniczych

Audyt procesów i procedur obsługi reklamacji dotyczących transakcji płatniczych

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841