Instytucja płatnicza

Pozew KIP przeciwko bankowi

Doradzaliśmy instytucji płatniczej w projekcie:

Pozew instytucji płatniczej (KIP) przeciwko bankowi stosującemu niekonkurencyjne warunki prowadzenia rachunku bankowego dla KIP oraz reprezentacja KIP w postępowaniu sądowym

  • Reprezentowaliśmy krajową instytucję płatniczą (KIP) w postępowaniu cywilnym przeciwko bankowi, z którym instytucję wiązała umowa rachunku bankowego.
  • W toku wykonywania umowy bank znacząco zmienił warunki prowadzenia rachunku bankowego dla KIP, które w praktyce uniemożliwiały KIP dalsze świadczenie usług płatniczych oraz usług wymiany walut świadczone przez KIP dla klientów tego banku.
  • Z uwagi na szczególnie złożony charakter usług świadczonych przez Zleceniodawcę DLK, przygotowanie pozwu oraz pism procesowych wymagało przystępnego opisu świadczonych usług oraz omówienia wpływu zmian wprowadzonych przez Pozwanego na bieżącą działalność KIP.

Doradztwo DLK obejmowało:

  • przygotowanie strategii postępowania oraz argumentacji prawnej
  • opracowanie i złożenie pozwu oraz innych pism procesowych
  • zgłoszenie wniosków dowodowych i reprezentacja Powoda w postępowaniu sądowym

Prawnicy zaangażowani w projekt:

Krzysztof Korus
radca prawny, partner Krzysztof Korus

Bankowość&Fintech

Zobacz sektor

Bankowość & Finanse

Zobacz również

#Bankowość&Fintech #Industry 4.0 #Online & eCommerce

Brytyjski startup

Kwalifikacja prawna tokenów na gruncie prawa polskiego oraz rozporządzenia MiCA

Kwalifikacja prawna tokenów na gruncie prawa polskiego oraz rozporządzenia MiCA

#Bankowość&Fintech

międzynarodowa grupa consumer finance

Licencja KIP dla MIP po przekroczeniu limitów

Licencja KIP dla MIP po przekroczeniu limitów

#Bankowość&Fintech

Instytucja płatnicza

Prowadzenie rachunków płatniczych dla klientów zawierających umowy kredytu konsumenckiego

Prowadzenie rachunków płatniczych dla klientów zawierających umowy kredytu konsumenckiego

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841