Zrównoważone produkty finansowe

  • Produktem finansowym w rozumieniu SFDR jest portfel zarządzany w rozumieniu Dyrektywy MiFID2, alternatywny fundusz inwestycyjny (AFI), ubezpieczeniowy produkt inwestycyjny, produkt emerytalny, program emerytalny, przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) oraz ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny (OIPE).
  • SFDR zakłada podział produktów finansowych na produkty promujące aspekt środowiskowy lub społeczny lub oba te aspekty (art. 8 ust. 1 SFDR) oraz produkty mające na celu zrównoważone inwestycje (art. 9 ust. 1 SFDR).
  • Przykładami zrównoważonych produktów finansowych są zrównoważone kredyty lub pożyczki (sustainable credit facilities), zielone i wydajne energetycznie kredyty hipoteczne (green and energy-efficient mortgage loans), zielone pożyczki przeznaczone na budowę budynków komercyjnych (green commercial building loans), zielone karty debetowe i kredytowe, zielone obligacje (green bonds), kredyty lub obligacje związane ze zrównoważonym rozwojem (sustainability-linked loans or bonds).
  • Oferowanie zrównoważonych produktów finansowych wiąże się z licznymi obowiązkami regulacyjnymi, zarówno w relacji w klientami, jak i w wymiarze dokumentacji wewnętrznej.
Zobacz także:
SFDR - najważniejsze
SFDR – najważniejsze
Akty delegowane do SFDR
Akty delegowane do SFDR
Ujawnienia produktowe i podmiotowe
Ujawnienia produktowe i podmiotowe
Sankcje za naruszenie przepisów SFDR
Sankcje za naruszenie przepisów SFDR
SFDR - FAQ
SFDR – FAQ
SFDR – co dostarczamy?
SFDR – co dostarczamy?

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841