Rozwój produktów

Doskonalenie produktów i operacji to warunek przewagi konkurencyjnej

  • Zmiana organizacji dostawcy, produktu lub procesu w sektorach regulowanych wymaga zabezpieczenia jej zgodności z wymogami regulacyjnymi i prawnymi. Dotyczy to zarówno wewnętrznych procesów działalności jak i relacji z kontrahentami, w tym zwłaszcza konsumentami (ang. security and protection by design).
  • Niezbędna jest weryfikacja, czy aktualny status podmiotu pozwala na oferowanie usługi w planowanym kształcie, czy może konieczne będzie uzyskanie lub aktualizacja zezwolenia lub wpisu do właściwego rejestru.
  • Konieczność modyfikacji dotychczas stosowanych rozwiązań pojawia się w przypadku zmian w obowiązujących przepisach. Te stają się coraz częstsze i obszerniejsze, przez co niezbędny jest ich ciągły monitoring, aby uniknąć niezgodności z wymogami regulacyjnymi i konieczności podjęcia czasochłonnych działań naprawczych.
  • Zmiany lub wprowadzanie nowych produktów z DLK to nie tylko pewność, że te zaprojektowane zostaną zgodnie z właściwymi wymogami regulacyjnymi, ale też gwarancja, że uwzględniać będą potrzeby biznesowe i oczekiwania użytkowników (UX design).
  • Czy planowana zmiana wymaga zezwolenia lub wpisu do rejestru względnie poinformowania organu nadzoru?
  • Czy zmiana przepisów lub wytycznych wymaga modyfikacji działalności?
  • Czy rozwiązanie nie narusza praw konsumentów?
  • W jakim terminie i w jaki sposób poinformować użytkowników o zmianach w regulaminie?
  • Czy muszę stosować w komunikacji z użytkownikami trwały nośnik? Czy mechanizm przekazywania informacji lub dokumentów spełnia wymogi trwałego nośnika?
  • Czy zmiany wymają aktualizacji polityki prywatności lub dokumentacji wewnętrznej związanej z ochroną danych osobowych?

Zapytaj o wsparcie prawne DLK Legal

Zobacz także:
Specjalizacje

regulacje sektorowe - horyzontalne - instrumenty regulacyjne

Specjalizacje
Licencjonowanie

finanse, fintech, telekomunikacja, zakłady wzajemne, retail, online

Licencjonowanie
Nadzór i compliance

wdrożenia regulacji - audyty - postępowania

Nadzór i compliance
Ekspansja zagraniczna (paszportowanie)

paszport UE instytucji regulowanych - świadczenie usług nieregulowanych w UE - świadczenie usługi między UK a Polską (EU-UK Trade and Cooperation Agreement) - świadczenie usług w ramach EFTA (Szwajcaria)

Ekspansja zagraniczna (paszportowanie)

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841