Przygotowanie do licencji banku komercyjnego

Licencja bankowa to najwięcej możliwości, ale i najwięcej obowiązków

 1. Przygotowanie koncepcyjne i biznesowe
  • ustalenie zakresu usług i profilu działalności
  • analiza prowadzenia działalności jako KIP lub jako bank
  • analiza korzyści ubiegania się o licencję w Polsce lub w innym kraju UE
  • działalność transgraniczna lub wyłącznie krajowa
  • działalność wyłącznie online lub z tradycyjnymi placówkami
 2. Kapitały i fundusze własne
  • zapewnienie kapitału założycielskiego w odpowiedniej wysokości (min. 5 000 000 EUR)
  • zapewnienie funduszy własnych w zależności od rozmiaru działalności planowanej działalności
 3. Infrastruktura teleinformatyczna
  • decyzja o korzystaniu z rozwiązań in-house vs outsourcing
  • podjęcie decyzji o zakresie korzystania z chmury obliczeniowej
 4. Wymogi organizacyjne
  • zapewnienie wykwalifikowanej kadry, w tym kadry menedżerskiej z odpowiednimi kompetencjami
  • obsadzenie stanowisk odpowiedzialnych za system zarządzania i kontroli wewnętrzne
Zobacz także:
Wymogi i etapy licencji banku komercyjnego

organizacja - dokumentacja - kapitały

Wymogi i etapy licencji banku komercyjnego
Co DLK dostarcza przy licencji banku komercyjnego

wniosek - wzory procedur i dokumentacji - postępowanie

Co DLK dostarcza przy licencji banku komercyjnego

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841