Wymogi i etapy licencji banku komercyjnego

Wymogi licencji banku komercyjnego

 1. Organizacja
  • Spółka akcyjna
 2. Kapitały
  • 5 000 000 EUR
 3. Założyciele
  • osoby prawne lub fizyczne w liczbie nie mniejszej niż 3
  • wymogi kompetencyjne i odnośnie sytuacji finansowej
 4. Zarząd
  • co najmniej 3 osoby fizyczne
  • wymogi kompetencyjne i rękojmiowe (ocena odpowiedniości)
 5. Rada Nadzorcza
  • co najmniej 5 osób fizycznych
  • wymogi kompetencyjne i rękojmiowe (ocena odpowiedniości)

Etapy uzyskania licencji banku komercyjnego

 1. Etap weryfikacji
  • przegląd koncepcji biznesowej i zasobów założycieli pod kątem możliwości ubiegania się o zezwolenie na utworzenie banku i rozpoczęcie działalności
  • wdrożenie dostosowań
 2. Etap przygotowania
  • ustalenie zakresu usług, skali, charakteru i obszaru działalności
  • ustalenie zasobów wymaganych w pierwszych 3 latach działalności
 3. Zezwolenie na utworzenie banku – wniosek
  • dostarczenie dokumentacji wewnętrznej, w tym wzorcowego statutu oraz programu działalności i planu finansowego
  • wspólne ustalenie ostatecznej treści dokumentacji wewnętrznej oraz programu działalności i planu finansowego
  • zgromadzenie kompletu dokumentacji źródłowej wymaganej od założycieli i osób przewidzianych do objęcia funkcji członków zarządu
 1. Zezwolenie na utworzenie banku – postępowanie
  • okresowa komunikacja z organem i sporządzanie odpowiedzi na wezwania organu
 2. Uzyskanie wpisu do KRS
 3. Zezwolenie na rozpoczęcie działalności – przygotowanie
  • analiza warunków określonych w decyzji o utworzeniu banku i wdrożenie dostosowań
 4. Zezwolenie na rozpoczęcie działalności – wniosek
  • dostarczenie wzorcowej pozastatutowej dokumentacji wewnętrznej, w tym w zakresie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej
  • przygotowanie wniosku z uwzględnieniem warunków określonych w decyzji o utworzeniu banku
 5. Zezwolenie na rozpoczęcie działalności – postępowanie
  • przygotowanie do kontroli spełnienia warunków wydania zezwolenia przeprowadzanej przez UKNF oraz asysta w trakcie trwania kontroli
  • okresowa komunikacja z organem i sporządzanie odpowiedzi na wezwania organu
 6. Rozpoczęcie działalności

Zapytaj o obsługę prawną licencji banku komercyjnego

Zobacz także:
Przygotowanie do licencji banku komercyjnego

kwalifikacja prawna - dokumentacja - organizacja wewnętrzna

Przygotowanie do licencji banku komercyjnego
Co DLK dostarcza przy licencji banku komercyjnego

wniosek - wzory procedur i dokumentacji - postępowanie

Co DLK dostarcza przy licencji banku komercyjnego

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841