Co DLK dostarcza przy licencji TPP

ETAP PRZYGOTOWAWCZY

 • ocena zgodności podmiotu i usług z wymogami licencji TPP (procedury i polityki, kapitały i fundusze, modele współpracy z partnerami, umowy i regulaminy z użytkownikami)
 • set-up korporacyjny lub wdrożenie zmian korporacyjnych (podwyższenie kapitału zakładowego, zmiany w organach spółki)
 • kwalifikacja prawna usług pod kątem przyporządkowania ich do konkretnych usług płatniczych
 • opracowanie opisów usług oraz schematów graficznych

ETAP DOKUMENTACJI WNIOSKOWEJ

 • wzorcowy program działalności i plan finansowy na pierwsze 3 lata działalności do uzupełnienia przez Zleceniodawcę w zakresie danych liczbowych oraz konkretnych rozwiązań i zamierzeń
 • wzorcowe procedury wewnętrzne (zarządzanie ryzykiem, kontrola wewnętrzna, strategia bezpieczeństwa, BCP, zarządzanie incydentami, reklamacje, organizacja i zarządzanie, etatyzacja, w przypadku AIS + PIS oraz PISPO dodatkowo: AML/CFT, dane statystyczne, outsourcing) do zatwierdzenia przez Zleceniodawcę oraz uzupełnienia w zakresie konkretnych rozwiązań
 • wzorcowa umowa ramowa (regulamin) świadczenia usługi płatniczej
 • asysta w operacjonalizacji wzorcowej dokumentacji
 • formularze dedykowane dla osób zarządzających służące zebraniu informacji rękojmiowych (wykształcenie, doświadczenie, historia)
 • w przypadku AIS + PIS oraz PISPO: formularze dedykowane dla udziałowców Zleceniodawcy służące zebraniu informacji rękojmiowych (wykształcenie, doświadczenie, historia)
 • wytyczne dotyczące dokumentacji koniecznej do zgromadzenia przez Zleceniodawcę (zaświadczenia, oświadczenia, dokumenty)
 • asysta w pozyskaniu ubezpieczenia/gwarancji
 • w przypadku AIS + PIS oraz PIS only: wzorcowa umowa outsourcingowa lub agencyjna;
 • wniosek do organu nadzorczego o udzielenie zezwolenia (wpisu do rejestru) TPP

ETAP POSTĘPOWANIA

 • okresowa komunikacja z organem co do postępów sprawy
 • sporządzenie odpowiedzi na wezwanie do dostarczenia dodatkowych wyjaśnień i dokumentów
 • wykonanie dostosowań, których organ wymaga w trakcie postępowania
 • uzyskanie licencji (w tym uzyskanie formalnego potwierdzenia otrzymania licencji wraz z ustaleniem daty licencji)

ETAP ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI

 • asysta w aktualizacji informacji w rejestrach, pismach, na stronach www
 • wytyczne co do obsadzenia wszystkich stanowisk i funkcji oraz zmiany rejestrowe
 • warsztat dotyczący wykonywania procedur wewnętrznych
 • instrukcja uiszczania opłat nadzorczych
 • instrukcja wykonywania obowiązków raportowych i sprawozdawczych

Zapytaj o ofertę licencji TPP

Zobacz także:
Najczęstsze pytania i odpowiedzi AISPO [logowanie]

koszty - czas trwania - ilość osób - więcej

Zabezpieczone: Najczęstsze pytania i odpowiedzi AISPO [logowanie]
Wymogi i etapy licencji TPP

organizacja - dokumentacja - kapitały

Wymogi i etapy licencji TPP
Przygotowanie do licencji TPP

kwalifikacja prawna - dokumentacja - organizacja wewnętrzna

Przygotowanie do licencji TPP

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841