Wymogi i etapy licencji TPP

Wymogi licencji TPP

 1. Organizacja
  • AIS + PIS oraz PIS only: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna
  • AIS only – dowolna forma prawna
 2. Kapitały
  • AIS + PIS oraz PIS only: 50 000 EUR kapitału początkowego i funduszy własnych
  • AIS only – brak wymogów co do kapitału początkowego i funduszy własnych
 3. Zarząd
  • brak wymogów co do liczebności;
  • wymogi kompetencyjne (rękojmia ostrożnego i stabilnego zarządzania)
 4. Rada Nadzorcza
  • Brak obowiązku posiadania
 5. Szczególne stanowiska w organizacji i podmioty współpracujące
  • kontroler wewnętrzny,
  • inspektor AML (w przypadku AIS + PIS oraz PIS only)
  • biegły rewident oraz firma audytorska (w przypadku AIS + PIS)

 

Etapy uzyskania licencji TPP

 1. Etap weryfikacji
  • przegląd organizacji pod kątem możliwości ubiegania się o licencję TPP PSD2
  • Wdrożenie ewentualnych dostosowań
 2. Przygotowanie
  • kwalifikacja prawna usług
 3. Wniosek
  • dostarczenie wzorcowej dokumentacji wewnętrznej oraz programu działalności i planu finansowego
  • wspólne ustalenie ostatecznej treści dokumentacji wewnętrznej oraz programu działalności i planu finansowego
  • zgromadzenie kompletu dokumentacji źródłowej wymaganej od Zleceniodawcy, członków zarządu i udziałowców
  • złożenie wniosku w organie nadzoru
 4. Postępowanie
  • okresowa komunikacja z organem
  • sporządzanie odpowiedzi na wezwania organu
 5. Świadczenie usług
  • rozpoczęcie świadczenia usług na podstawie uzyskanej licencji
  • paszportowanie do innych krajów EOG

Zapytaj o ofertę licencji TPP

Zobacz także:
Najczęstsze pytania i odpowiedzi AISPO [logowanie]

koszty - czas trwania - ilość osób - więcej

Zabezpieczone: Najczęstsze pytania i odpowiedzi AISPO [logowanie]
Przygotowanie do licencji TPP

kwalifikacja prawna - dokumentacja - organizacja wewnętrzna

Przygotowanie do licencji TPP
Co DLK dostarcza przy licencji TPP

wniosek - wzory procedur i dokumentacji - postępowanie

Co DLK dostarcza przy licencji TPP

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841