Wiodący podmiot rynku kapitałowego

Rejestracja i obrót stokenizowanymi instrumentami finansowymi na podstawie rozporządzenia pilotażowego DLT 2022/858

Doradzaliśmy wiodącemu podmiotowi polskiego rynku kapitałowego w projekcie:

Wsparcie przy wdrożeniu rejestracji stokenizowanych instrumentów finansowych oraz obrotu tymi instrumentami w infrastrukturze DLT uregulowanej w rozporządzeniu pilotażowym DLT 2022/858

  • Rozporządzenie pilotażowe DLT (rozporządzenie 2022/858 w sprawie systemu pilotażowego na potrzeby infrastruktur rynkowych opartych na technologii rozproszonego rejestru) zostało zaproponowane przez Komisję Europejską w 2020 r. razem z rozporządzeniem tzw. MiCA. Rozporządzenie pilotażowe zostało ogłoszone w czerwcu 2022 r. i wchodzi w większości w życie 23.03.2023 r. (zob. więcej informacji w sekcji „Zobacz także na stronach DLK”).
  • Dla operatorów rynków regulowanych, firm inwestycyjnych (w tym domów maklerskich) oraz centralnych depozytów papierów wartościowych rozporządzenie wprowadza możliwość uzyskania zezwolenia na prowadzenie Alternatywnego Systemu Obrotu DLT (MTF DLT w rozumieniu rozporządzenia), systemu rozrachunku opartego na DLT (SS DLT w rozumieniu rozporządzenia), systemu obrotu i rozrachunku opartego na DLT (TSS DLT w rozumieniu rozporządzenia). Podmioty te mogą prowadzić rejestrację, rozrachunek i obrót instrumentami DLT (w tym akcjami, obligacjami, listami zastawnymi do limitów określonych w rozporządzeniu) w infrastrukturze DLT (blockchain). W tym celu podmioty te mogą zostać zwolnione z wielu obowiązków wynikających z ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i rozporządzenia CSDR. Rozporządzenie umożliwia między innymi dopuszczenie bezpośrednio do ASO i depozytu użytkowników końcowych bez konieczności pośrednictwa firm inwestycyjnych oraz odstąpienie od prowadzenia rachunku papierów wartościowych.

Doradztwo DLK obejmowało:

  • ustalenie konkretnych instrumentów finansowych, wobec których można świadczyć usługi na podstawie rozporządzenia 2022/858
  • zidentyfikowanie praktycznych skutków wyłączeń stosowania przepisów określonych w rozporządzeniu 2022/858, w tym relacji pomiędzy przepisami rozporządzenia 2022/858 a polskimi przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, o ofercie publicznej, k.s.h., o obligacjach, o listach zastawnych
  • doradztwo w zakresie ubiegania się o niezbędne zezwolenia w celu uruchomienia infrastruktury opartej na DLT, w tym co do rozrachunku w tzw. e-money token, o którym mowa w art. 5 ust. 8 rozporządzenia 2022/858 i relacji e-money token do obecnych przepisów o pieniądzu elektronicznym oraz projektu rozporządzenia Market in Crypto Assets.

Zobacz także na stronach DLK:
Rozporządzenie pilotażowe DLT (2022)
Rozporządzenie MiCA i rozporządzenie DLT (2020-2023*)

Prawnicy zaangażowani w projekt:

Krzysztof Korus
radca prawny, partner Krzysztof Korus

Mikołaj Cegłowski
radca prawny, starszy prawnik Mikołaj Cegłowski

Kamil Mosoń
aplikant adwokacki, młodszy prawnik Kamil Mosoń

Bankowość&Fintech

Zobacz sektor

Bankowość & Finanse

IT & Outsourcing

Zobacz sektor

Telekomunikacja

Zobacz również

#Bankowość&Fintech

międzynarodowa grupa consumer finance

Licencja KIP dla MIP po przekroczeniu limitów

Licencja KIP dla MIP po przekroczeniu limitów

#IT & Outsourcing #Online & eCommerce #Retail

międzynarodowa grupa finansowa

Budowa nowego marketplace

Budowa nowego marketplace

#Bankowość&Fintech

Instytucja płatnicza

Prowadzenie rachunków płatniczych dla klientów zawierających umowy kredytu konsumenckiego

Prowadzenie rachunków płatniczych dla klientów zawierających umowy kredytu konsumenckiego

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841