Wiodący podmiot rynku kapitałowego

Rejestracja i obrót stokenizowanymi instrumentami finansowymi na podstawie rozporządzenia pilotażowego DLT 2022/858

Doradzaliśmy wiodącemu podmiotowi polskiego rynku kapitałowego w projekcie:

Wsparcie przy wdrożeniu rejestracji stokenizowanych instrumentów finansowych oraz obrotu tymi instrumentami w infrastrukturze DLT uregulowanej w rozporządzeniu pilotażowym DLT 2022/858

  • Rozporządzenie pilotażowe DLT (rozporządzenie 2022/858 w sprawie systemu pilotażowego na potrzeby infrastruktur rynkowych opartych na technologii rozproszonego rejestru) zostało zaproponowane przez Komisję Europejską w 2020 r. razem z rozporządzeniem tzw. MiCA. Rozporządzenie pilotażowe zostało ogłoszone w czerwcu 2022 r. i wchodzi w większości w życie 23.03.2023 r. (zob. więcej informacji w sekcji „Zobacz także na stronach DLK”).
  • Dla operatorów rynków regulowanych, firm inwestycyjnych (w tym domów maklerskich) oraz centralnych depozytów papierów wartościowych rozporządzenie wprowadza możliwość uzyskania zezwolenia na prowadzenie Alternatywnego Systemu Obrotu DLT (MTF DLT w rozumieniu rozporządzenia), systemu rozrachunku opartego na DLT (SS DLT w rozumieniu rozporządzenia), systemu obrotu i rozrachunku opartego na DLT (TSS DLT w rozumieniu rozporządzenia). Podmioty te mogą prowadzić rejestrację, rozrachunek i obrót instrumentami DLT (w tym akcjami, obligacjami, listami zastawnymi do limitów określonych w rozporządzeniu) w infrastrukturze DLT (blockchain). W tym celu podmioty te mogą zostać zwolnione z wielu obowiązków wynikających z ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i rozporządzenia CSDR. Rozporządzenie umożliwia między innymi dopuszczenie bezpośrednio do ASO i depozytu użytkowników końcowych bez konieczności pośrednictwa firm inwestycyjnych oraz odstąpienie od prowadzenia rachunku papierów wartościowych.

Doradztwo DLK obejmowało:

  • ustalenie konkretnych instrumentów finansowych, wobec których można świadczyć usługi na podstawie rozporządzenia 2022/858
  • zidentyfikowanie praktycznych skutków wyłączeń stosowania przepisów określonych w rozporządzeniu 2022/858, w tym relacji pomiędzy przepisami rozporządzenia 2022/858 a polskimi przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, o ofercie publicznej, k.s.h., o obligacjach, o listach zastawnych
  • doradztwo w zakresie ubiegania się o niezbędne zezwolenia w celu uruchomienia infrastruktury opartej na DLT, w tym co do rozrachunku w tzw. e-money token, o którym mowa w art. 5 ust. 8 rozporządzenia 2022/858 i relacji e-money token do obecnych przepisów o pieniądzu elektronicznym oraz projektu rozporządzenia Market in Crypto Assets.

Zobacz także na stronach DLK:
Rozporządzenie pilotażowe DLT (2022)
Rozporządzenie MiCA i rozporządzenie DLT (2020-2023*)

Prawnicy zaangażowani w projekt:

Krzysztof Korus
radca prawny, partner Krzysztof Korus

Mikołaj Cegłowski
radca prawny, starszy prawnik Mikołaj Cegłowski

Kamil Mosoń
aplikant adwokacki, prawnik Kamil Mosoń

Bankowość&Fintech

Zobacz sektor

Bankowość & Finanse

IT & Outsourcing

Zobacz sektor

Telekomunikacja

Zobacz również

#Bankowość&Fintech

krajowa instytucja płatnicza

Emisja publiczna akcji

Emisja publiczna akcji

#Bankowość&Fintech

Krajowa instytucja płatnicza

Przejęcie portfela akceptantów

Przejęcie portfela akceptantów

#Bankowość&Fintech

krajowa instytucja płatnicza

Usługi PIS i AIS w świetle przepisów AML

Usługi PIS i AIS w świetle przepisów AML

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841