Co dostarczamy

 1. Analiza modeli biznesowych pod kątem podlegania przepisom Rozporządzenia AML i zakresu obowiązku ich stosowania
 2. Przygotowanie pełnej dokumentacji dla celów zgodności z Rozporządzeniem AML, w tym:
  • opracowanie i wsparcie we wdrożeniu wewnętrznej procedury AML, schematu organizacyjnego oraz pełnej dokumentacji wymaganej przez Rozporządzenie AML
  • opracowanie i wsparcie w przeprowadzeniu wewnętrznej oceny ryzyka instytucji obowiązanej
 3. Opracowanie modelu stosowania środków należytej staranności dopasowanego do działalności danej instytucji obowiązanej łączącego łatwość wdrożenia i stosowania z punktu widzenia klientów ze spełnieniem wszelkich wymogów stawianych przez regulacje AML.
 4. Wsparcie w przypadku kontroli organów nadzorczych i reprezentacja w postępowaniach o nałożenie sankcji administracyjnych przed właściwym organem nadzoru.
 5. Uzyskanie zgód regulacyjnych zgodnie z Nową Dyrektywą AML na działalność kantorową, związaną z usługami dla spółek i trustów (trust or company services) oraz działalność hazardową
  • przygotowanie wniosku o wpis do rejestru/uzyskanie licencji w zależności od rodzaju działalności
  • wsparcie w przygotowaniu dokumentacji wewnętrznej wymaganej od wnioskodawcy
  • reprezentacja w postępowaniu przed właściwym organem nadzoru
Zobacz także:
Rozporządzenie AML
Rozporządzenie AML
Nowa Dyrektywa AML
Nowa Dyrektywa AML
Rozporządzenie AMLA (unijny organ nadzoru AML)
Rozporządzenie AMLA (unijny organ nadzoru AML)
Nowe rozporządzenie w sprawie informacji towarzyszących transferom
Nowe rozporządzenie w sprawie informacji towarzyszących transferom
FAQ
FAQ

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841