FAQ

  1. Co zmieni fakt, że unijny system AML będzie oparty na rozporządzeniu, a nie jak dotąd na dyrektywie?
    • Oparcie unijnego systemu AML na rozporządzeniu oznacza, że w całej UE będą funkcjonowały jednolite zasady. Państwa członkowskie nie będą mogły przyjmować zasad dot. np. stosowania środków należytej staranności mniej lub bardziej rygorystycznych niż te przewidziane w Rozporządzeniu AML. Oznacza to w konsekwencji, że po jego wejściu w życie polska ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu będzie musiała zostać uchylona w obecnej formie, a podmioty będące instytucjami obowiązanymi zamiast niej będą zobowiązane bezpośrednio stosować przepisy Rozporządzenia AML.
Zobacz także:
Co dostarczamy
Co dostarczamy
Rozporządzenie AML
Rozporządzenie AML
Nowa Dyrektywa AML
Nowa Dyrektywa AML
Rozporządzenie AMLA (unijny organ nadzoru AML)
Rozporządzenie AMLA (unijny organ nadzoru AML)
Nowe rozporządzenie w sprawie informacji towarzyszących transferom
Nowe rozporządzenie w sprawie informacji towarzyszących transferom

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841