Nowe rozporządzenie w sprawie informacji towarzyszących transferom

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i niektórych kryptoaktywów (opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE 2023.06.09)

[Nowe Rozporządzenie w sprawie informacji towarzyszących]

przejdź do strony Rozporządzenia w sprawie informacji towarzyszących

Podsumowanie

Obecnie obowiązujące Rozporządzenie 2015/847 w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych obejmuje jedynie te transfery, które dotyczą środków pieniężnych definiowanych jako banknoty i monety, zapisy księgowe lub pieniądz elektroniczny. Regulacja ta nie obejmuje natomiast transferów aktywów wirtualnych. Nowe Rozporządzenie w sprawie informacji towarzyszących ma zapełnić tę lukę i włączyć ten typ transferów w obszar unijnych regulacji AML/CFT.

Wpływ

Nowe Rozporządzenie w sprawie informacji towarzyszących wywrze wpływ przede wszystkim na podmioty prowadzące działalność związaną z obrotem lub pośrednictwem w obrocie kryptoaktywami. Obecnie transfery kryptoaktywów nie wymagają od podmiotów, które je wykonują dołączania do tych transferów jakichkolwiek informacji. Po wejściu w życie Nowego Rozporządzenia w sprawie informacji towarzyszących każdemu takiemu transferowi będą musiały towarzyszyć informacje o osobie, od której kryptoaktywa pochodzą i osobie będącej beneficjentem przelewu. Podmioty wykonujące tego typu transfery będą także zobowiązane do przyjęcia odpowiednich procedur wewnętrznych pozwalających na wykrywanie i weryfikowanie wymaganych informacji.

Kalendarz kamieni milowych

  • 20 lipca 2021 – ogłoszenie projektu rozporządzenia
  • 20 kwietnia 2023 – przyjęcie przez Parlament
  • 16 maja 2023 – przyjęcie przez Radę
  • 9 czerwca 2023 – publikacja w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
  • 29 czerwca 2023 – wejście w życie przepisów
  • 30 grudnia 2024– rozpoczęcie stosowania przepisów
Zobacz także:
Co dostarczamy
Co dostarczamy
Rozporządzenie AML
Rozporządzenie AML
Nowa Dyrektywa AML
Nowa Dyrektywa AML
Rozporządzenie AMLA (unijny organ nadzoru AML)
Rozporządzenie AMLA (unijny organ nadzoru AML)
FAQ
FAQ

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841