Co DLK dostarcza przy licencji KIP/KIPE

ETAP PRZYGOTOWAWCZY

 • ocena zgodności podmiotu i usług z wymogami licencji KIP/KIPE (procedury i polityki, kapitały i fundusze, modele współpracy z partnerami, umowy i regulaminy z użytkownikami)
 • set-up korporacyjny lub wdrożenie zmian korporacyjnych (podwyższenie kapitału zakładowego, zmiany w organach spółki)
 • kwalifikacja prawna usług pod kątem przyporządkowania ich do konkretnych usług płatniczych/usług pieniądza elektronicznego
 • opracowanie opisów usług oraz schematów graficznych

ETAP DOKUMENTACJI WNIOSKOWEJ

 • wzorcowy program działalności i plan finansowy na pierwsze 3 lata działalności do uzupełnienia przez Zleceniodawcę w zakresie danych liczbowych oraz konkretnych rozwiązań i zamierzeń
 • wzorcowe procedury wewnętrzne (zarządzanie ryzykiem, kontrola wewnętrzna, AML/CFT, strategia bezpieczeństwa, outsourcing, dane statystyczne, BCP, zarządzanie incydentami, reklamacje, ochrona środków użytkowników, organizacja i zarządzanie, etatyzacja) do zatwierdzenia przez Zleceniodawcę oraz uzupełnienia w zakresie konkretnych rozwiązań
 • wzorcowa umowa ramowa (regulamin) świadczenia usługi płatniczej
 • wzorcowa umowa outsourcingowa lub agencyjna
 • asysta w operacjonalizacji wzorcowej dokumentacji
 • formularze dedykowane dla osób zarządzających i udziałowców Zleceniodawcy służące zebraniu informacji rękojmiowych (wykształcenie, doświadczenie, historia)
 • wytyczne dotyczące dokumentacji koniecznej do zgromadzenia przez Zleceniodawcę (zaświadczenia, oświadczenia, dokumenty)
 • wyliczenie wymaganych i posiadanych funduszy własnych na podstawie danych dostarczonych przez Zleceniodawcę
 • asysta w pozyskaniu ubezpieczenia/gwarancji (w przypadku świadczenia usług PIS/AIS)
 • wniosek do organu nadzorczego o udzielenie zezwolenia KIP/KIPE

ETAP POSTĘPOWANIA

 • okresowa komunikacja z organem co do postępów sprawy
 • sporządzenie odpowiedzi na wezwanie do dostarczenia dodatkowych wyjaśnień i dokumentów
 • wykonanie dostosowań, których organ wymaga w trakcie postępowania
 • uzyskanie licencji (w tym uzyskanie formalnego potwierdzenia otrzymania licencji wraz z ustaleniem daty licencji)

ETAP ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI

 • asysta w aktualizacji informacji w rejestrach, pismach, na stronach www
 • wytyczne co do obsadzenia wszystkich stanowisk i funkcji oraz zmiany rejestrowe
 • warsztat dotyczący wykonywania procedur wewnętrznych
 • instrukcja uiszczania opłat nadzorczych
 • instrukcja wykonywania obowiązków raportowych i sprawozdawczych
 • negocjacje umowy rachunku służącego do ochrony środków użytkowników
Zobacz także:
Doświadczenie DLK w licencjach KIP/KIPE

+15 licencji - PL- UE

Doświadczenie DLK w licencjach KIP/KIPE
Wymogi i etapy licencji KIP/KIPE

organizacja - dokumentacja - kapitały

Wymogi i etapy licencji KIP/KIPE
Przygotowanie do licencji KIP/KIPE

kwalifikacja prawna - dokumentacja - organizacja wewnętrzna

Przygotowanie do licencji KIP/KIPE

Dowiedz się więcej.

Szymon Zych
adwokat, partner Szymon Zych

+48 12 31 51 841

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841