Przygotowanie do licencji KIP/KIPE

 1. Niezbędne dostosowania organizacji
  • dostosowanie kapitału i funduszy własnych do wymogów
  • zapewnienie kadry menadżerskiej z odpowiednimi kompetencjami
  • wyznaczenie inspektora AML
  • wyznaczenie kontrolera wewnętrznego
  • wyznaczenie biegłego rewidenta oraz firmy audytorskiej
 2. Outsourcing i agenci
  • prawidłowa kwalifikacja i postępowanie wobec outsourcingu (które usługi, z których korzysta KIP/KIPE nie podlegają przepisom o outsourcingu, które stanowią outsourcing, które stanowią outsourcing kwalifikowany, skutki, opracowanie dokumentacji wewnętrznej i umownej)
  • prawidłowa kwalifikacja i postępowanie wobec agentów (identyfikacja partnerów, którzy będą posiadali status agentów, opracowanie dokumentacji wewnętrznej i umownej)
 3. Zakwalifikowanie prawne produktów do poszczególnych usług płatniczych/usług pieniądza elektronicznego
  • prawidłowa kwalifikacja prawna usług, które zamierza świadczyć przedsiębiorca (która usługa płatnicza, czy usługa jest regulowana czy objęta wyłączeniem)
 4. Dostosowanie produktu do wymogów
  • prawidłowy proces nawiązania relacji z klientem (onboarding)
  • działalność na terytorium RP a działalność transgraniczna (obowiązek paszportowania)
 5. Infrastruktura IT oraz security
  • identyfikacja systemów IT, które będą wykorzystywane w działalności KIP/KIPE
  • opracowanie opisu infrastruktury i procesów bezpieczeństwa
  • identyfikacja rozwiązań chmurowych stosowanych przez Zleceniodawcę
Zobacz także:
Doświadczenie DLK w licencjach KIP/KIPE

+15 licencji - PL- UE

Doświadczenie DLK w licencjach KIP/KIPE
Wymogi i etapy licencji KIP/KIPE

organizacja - dokumentacja - kapitały

Wymogi i etapy licencji KIP/KIPE
Co DLK dostarcza przy licencji KIP/KIPE

wniosek - wzory procedur i dokumentacji - postępowanie

Co DLK dostarcza przy licencji KIP/KIPE

Dowiedz się więcej.

Szymon Zych
adwokat, partner Szymon Zych

+48 12 31 51 841

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841