Wymogi i etapy licencji KIP/KIPE

Wymogi licencji KIP/KIPE

 1.  Organizacja
  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna
 2. Kapitał początkowy i fundusze własne
  • 20 000 EUR (KIP z licencją na przekaz pieniężny) kapitału początkowego, co do funduszy własnych – zob. Kalkulator
  • 50 000 EUR (KIP z licencją na PIS) kapitału początkowego i funduszy własnych
  • 125 000 EUR (KIP z licencją na inne usługi płatnicze) kapitału początkowego, co do funduszy własnych – zob. kalkulator
  • 350 000 EUR (KIPE) kapitału początkowego, co do funduszy własnych – zob. kalkulator
 3. Zarząd
  • brak wymogów co do liczebności;
  • wymogi kompetencyjne (rękojmia ostrożnego i stabilnego zarządzania)
 4. Rada Nadzorcza
  • brak obowiązku posiadania
 5. Szczególne stanowiska w organizacji i podmioty współpracujące
  • kontroler wewnętrzny,
  • inspektor AML
  • biegły rewident oraz firma audytorska

Etapy uzyskania licencji KIP/KIPE

 1. Etap weryfikacji
  • przegląd organizacji pod kątem możliwości ubiegania się o licencję KIP/KIPE
  • wdrożenie ewentualnych dostosowań
 2. Przygotowanie
  • kwalifikacja prawna usług
 3. Wniosek
  • dostarczenie wzorcowej dokumentacji wewnętrznej oraz programu działalności i planu finansowego
  • wspólne ustalenie ostatecznej treści dokumentacji wewnętrznej oraz programu działalności i planu finansowego
  • zgromadzenie kompletu dokumentacji źródłowej wymaganej od Zleceniodawcy, członków zarządu i udziałowców
  • złożenie wniosku w organie nadzoru
 4. Postępowanie
  • okresowa komunikacja z organem
  • sporządzanie odpowiedzi na wezwania organu
 5. Świadczenie usług
  • rozpoczęcie świadczenia usług płatniczych/usług pieniądza elektronicznego na podstawie uzyskanej licencji
  • paszportowanie do innych krajów EOG
Zobacz także:
Doświadczenie DLK w licencjach KIP/KIPE

+15 licencji - PL- UE

Doświadczenie DLK w licencjach KIP/KIPE
Przygotowanie do licencji KIP/KIPE

kwalifikacja prawna - dokumentacja - organizacja wewnętrzna

Przygotowanie do licencji KIP/KIPE
Co DLK dostarcza przy licencji KIP/KIPE

wniosek - wzory procedur i dokumentacji - postępowanie

Co DLK dostarcza przy licencji KIP/KIPE

Dowiedz się więcej.

Szymon Zych
adwokat, partner Szymon Zych

+48 12 31 51 841

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841