Co DLK dostarcza przy licencji MIP

ETAP PRZYGOTOWAWCZY

 • ocena zgodności podmiotu i usług z wymogami MIP (procedury i polityki, zakaz działalności transgranicznej, limity transakcji i limity przyjmowanych dla użytkownika środków, modele współpracy z partnerami, umowy i regulaminy z użytkownikami)
 • kwalifikacja prawna usług pod kątem przyporządkowania ich do konkretnych usług płatniczych
 • opracowanie opisów usług płatniczych oraz schematów graficznych

ETAP DOKUMENTACJI WNIOSKOWEJ

 • wzorcowy program działalności i plan finansowy na pierwsze 12 miesięcy działalności do uzupełnienia przez Zleceniodawcę w zakresie danych liczbowych oraz konkretnych rozwiązań i zamierzeń
 • wzorcowe procedury wewnętrzne (zarządzanie ryzykiem, AML/CFT)
 • asysta w operacjonalizacji wzorcowej dokumentacji (wsparcie w uzupełnianiu programu działalności i planu finansowego)
 • wytyczne dotyczące dokumentacji koniecznej do zgromadzenia przez Zleceniodawcę (oświadczenia, dokumenty)
 • wniosek do KNF

ETAP POSTĘPOWANIA

 • okresowa komunikacja z organem co do postępów sprawy
 • w przypadku zagadnień kontrowersyjnych – kontakt roboczy z KNF, w tym sporządzenie dostarczenie dodatkowych wyjaśnień i dokumentów oraz w razie potrzeby wykonanie żądanych przez KNF dostosowań
 • uzyskanie licencji (w tym odbiór zaświadczenia o wpisie do rejestru MIP)

ETAP ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI

 • sporządzenie odpowiedzi na wezwanie nadzorcze KNF (pismo sektorowe MIP)
 • przygotowanie procedur wymaganych od dostawcy usług płatniczych, a nieprzedkładanych wraz z wnioskiem o MIP (strategia bezpieczeństwa, zarządzanie incydentami, reklamacje)
 • przygotowanie projektu umowy o świadczenie usług płatniczych (regulamin usług płatniczych)
 • przygotowanie projektu umowy outsourcingowej, agencyjnej.
 • wsparcie przy zgłoszeniu agenta/outsourcingu kwalifikowanego do KNF.
 • asysta w aktualizacji informacji w rejestrach, pismach, na stronach www
 • wytyczne co do obsadzenia wszystkich stanowisk i funkcji oraz zmiany rejestrowe
 • warsztat dotyczący wykonywania procedur wewnętrznych
 • instrukcja uiszczania opłat nadzorczych
 • instrukcja wykonywania obowiązków raportowych i sprawozdawczych
 • negocjacje umowy rachunku służącego do ochrony środków użytkowników
 • w przypadku osiągnięcia limitu transakcji, bądź zamiaru rozszerzenia działalności na inne państwa EOG lub o usługi AIS/PIS wsparcie przy uzyskaniu zezwolenia KIP

Zapytaj o ofertę na licencję MIP

Zobacz także:
Wymogi i etapy licencji MIP

organizacja - dokumentacja - kapitały

Wymogi i etapy licencji MIP
Przygotowanie do licencji MIP

kwalifikacja prawna - dokumentacja - organizacja wewnętrzna

Przygotowanie do licencji MIP

Dowiedz się więcej.

Mikołaj Cegłowski
radca prawny, starszy prawnik Mikołaj Cegłowski

+48 22 652 26 18

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841