Wymogi i etapy licencji MIP

Wymogi licencji MIP

 1. Organizacja
  • dowolna forma organizacyjno-prawna:
   • osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (JDG)
   • spółka osobowa (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna)
   • spółka kapitałowa (spółka z o.o., prosta spółka akcyjna, spółka akcyjna)
 2. Kapitał początkowy i fundusze własne
  • brak wymogów
 3. Osoby zarządzające
  • brak prawomocnego skazania za określone w ustawie przestępstwa
 4. Szczególne stanowiska w organizacji i podmioty współpracujące
  • osoba odpowiedzialna za AML/CFT

Etapy uzyskania licencji MIP

 1. Etap weryfikacji
  • analiza planowanej działalności w celu ustalenia czy uzyskanie statusu MIP jest: a) konieczne, b) adekwatne
  • wdrożenie ewentualnych dostosowań
 2. Etap przygotowania
  • kwalifikacja prawna usług
 3. Wniosek
  • dostarczenie wzorcowej dokumentacji wewnętrznej oraz programu działalności i planu finansowego
  • wspólne ustalenie ostatecznej treści dokumentacji wewnętrznej oraz programu działalności i planu finansowego
  • Złożenie wniosku do KNF
 4. Postępowanie
  • okresowa komunikacja z organem
  • w przypadku wystąpienia kontrowersyjnego zagadnienia – ustalenia robocze z KNF i przedkładanie dodatkowych informacji, ew. wprowadzenie wymaganych przez organ dostosowań
 5. Uzyskanie wpisu do rejestru MIP
  • przygotowanie odpowiedzi na wezwanie nadzorcze KNF (pismo sektorowe MIP)
  • opracowanie regulaminów usług, polityki prywatności, procesów zawierania umów z klientami koniecznych do rozpoczęcia świadczenia usług płatniczych

Zapytaj o ofertę na licencję MIP

Zobacz także:
Co DLK dostarcza przy licencji MIP

wniosek - wzory procedur i dokumentacji - postępowanie

Co DLK dostarcza przy licencji MIP
Przygotowanie do licencji MIP

kwalifikacja prawna - dokumentacja - organizacja wewnętrzna

Przygotowanie do licencji MIP

Dowiedz się więcej.

Mikołaj Cegłowski
radca prawny, starszy prawnik Mikołaj Cegłowski

+48 22 652 26 18

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841