Przygotowanie do licencji MIP

Przygotowanie do licencji MIP wymaga dostosowania organizacji wnioskodawcy do wymogów MIP

 1. Niezbędne dostosowania organizacji
  • wyznaczenie osób odpowiedzialnych za zarządzanie działalnością podmiotu w zakresie świadczenia usług płatniczych, w tym przekazywanie raportów i sprawozdań do KNF,
  • wyznaczenie osób odpowiedzialnych za AML/CFT:
   • wyznaczenie kadry kierowniczej wyższego szczebla odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków AML/CFT (przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu)
   • w przypadku spółek, w których działa zarząd – wyznaczenie członka zarządu odpowiedzialnego za wdrażanie obowiązków określonych w ustawie AML,
   • wyznaczenie pracownika zajmującego kierownicze stanowisko odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności podmiotu oraz jej pracowników z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz za raportowanie do GIIF i prokuratora
  • wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za zarządzanie ryzykiem
 2. Outsourcing i agenci
  • prawidłowa kwalifikacja i postępowanie wobec outsourcingu (które usługi, z których korzysta MIP nie podlegają przepisom o outsourcingu, które stanowią outsourcing, które stanowią outsourcing kwalifikowany, skutki, opracowanie dokumentacji wewnętrznej i umownej)
  • prawidłowa kwalifikacja i postępowanie wobec agentów (identyfikacja partnerów, którzy będą posiadali status agentów, opracowanie dokumentacji wewnętrznej i umownej)
 3. Zakwalifikowanie prawne produktów do poszczególnych usług płatniczych
  • prawidłowa kwalifikacja prawna usług, które zamierza świadczyć przedsiębiorca (która usługa płatnicza, czy usługa jest regulowana czy objęta wyłączeniem)
 4. Dostosowanie produktu do wymogów
  • prawidłowy proces nawiązania relacji z klientem (onboarding)
  • działalność wyłącznie na terytorium RP
  • limit transakcji płatniczych (1 500 000 EUR średniomiesięcznie)
  • limit środków przechowywanych dla użytkownika na rachunku (2 000 EUR)
 5. Infrastruktura IT oraz security
  • Identyfikacja systemów IT, które będą wykorzystywane w działalności MIP
  • Opracowanie opisu infrastruktury i procesów bezpieczeństwa
 6. Identyfikacja rozwiązań chmurowych stosowanych przez Zleceniodawcę

Zapytaj o ofertę na licencję MIP

Zobacz także:
Co DLK dostarcza przy licencji MIP

wniosek - wzory procedur i dokumentacji - postępowanie

Co DLK dostarcza przy licencji MIP
Wymogi i etapy licencji MIP

organizacja - dokumentacja - kapitały

Wymogi i etapy licencji MIP

Dowiedz się więcej.

Mikołaj Cegłowski
radca prawny, starszy prawnik Mikołaj Cegłowski

+48 22 652 26 18

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841