Przygotowanie do licencji Crowdfunding (ECSP)

Przygotowanie do licencji ECSP wymaga dostosowania organizacji wnioskodawcy do wymogów ECSP

Przejdź do dedykowanego kompendium usług, platformy i zezwolenia crowdfunding

 1. Przygotowanie koncepcyjne i biznesowe
  • ustalenie zakresu usług i profilu działalności
  • analiza prowadzenia działalności jako ECSP, w tym odróżnienie planowanych produktów mających być przedmiotem licencji od tradycyjnych produktów inwestycyjnych lub oszczędnościowych
  • analiza korzyści ubiegania się o licencję w Polsce lub w innym kraju UE
  • analiza ograniczeń przewidzianych wobec ECSP
 2. Kapitały i wymogi ostrożnościowe
  • zapewnienie zaplecza finansowego ECSP gwarantującego spełnienie wymogów określonych w przepisach
 3. Dostosowanie produktu do wymogów
  • prawidłowy proces nawiązania relacji z klientem (onboarding)
  • sposoby zapobiegania konfliktom interesów
  • realizacja wymogów przewidzianych wobec przedstawiania projektów opartych na finansowaniu społecznościowym inwestorom indywidualnym (wskaźniki, ratingi itp.
 4. Infrastruktura IT oraz security
  • Identyfikacja systemów IT, które będą wykorzystywane w działalności ECSP
 5. Wymogi organizacyjne
  • zapewnienie wykwalifikowanej kadry, w tym kadry menedżerskiej z odpowiednimi kompetencjami
  • niezbędne dostosowania organizacji, w tym dostosowanie kapitałów, obsadzenie stanowisk osobami posiadającymi odpowiednie kompetencje
Zobacz także:
Wymogi i etapy licencji Crowdfunding (ECSP)

organizacja - dokumentacja - kapitały

Wymogi i etapy licencji Crowdfunding (ECSP)
Co DLK dostarczy przy licencji ECSP

wniosek - wzory procedur i dokumentacji - postępowanie

Co DLK dostarczy przy licencji ECSP

Dowiedz się więcej.

Mikołaj Cegłowski
radca prawny, starszy prawnik Mikołaj Cegłowski

+48 22 652 26 18

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841