Wymogi i etapy licencji Crowdfunding (ECSP)

Wymogi licencji ECSP

Przejdź do dedykowanego kompendium usług, platformy i zezwolenia crowdfunding

 1. Organizacja
  • Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności lub dostosowanie już posiadanego zezwolenia
  • Osoba prawna posiadająca siedzibę na terenie UE
 2. Wymogi ostrożnościowe, kapitały
  • Dysponowanie, w formie środków własnych, polisy ubezpieczeniowej lub porównywalnej gwarancji albo połączenia tych dwóch form, wyższą z kwot:
   • 25 000 EUR
   • Jedna czwarta stałych kosztów pośrednich w poprzednim roku, podlegającej corocznemu przeglądowi, która obejmuje koszt obsługi pożyczek przez trzy miesiące w przypadku gdy dostawca usług finansowania społecznościowego ułatwia również udzielanie pożyczek
 3. Wymogi dotyczące osób zarządzających
  • Dobra opinia
  • Posiadanie wystarczającej wiedzy, umiejętności i doświadczenia, aby zarządzać potencjalnym ECSP

Etapy uzyskania licencji ECSP

 1. Weryfikacja
  • przegląd organizacji pod kątem możliwości ubiegania się o licencję ECSP
  • wdrożenie ewentualnych dostosowań
 1. Przygotowanie
  • kwalifikacja planowanych usług finansowania społecznościowego lub już świadczonych usług w kontekście dostosowania ich do wymogów licencji ECSP
 1. Wniosek
  • dostarczenie wzorcowej dokumentacji wewnętrznej oraz programu działania
  • wspólne ustalenie ostatecznej treści dokumentacji wewnętrznej oraz programu działania
  • zgromadzenie kompletu dokumentacji źródłowej wymaganej od Zleceniodawcy i osób zarządzających
  • złożenie wniosku w organie nadzoru
 1. Postępowanie
  • okresowa komunikacja z organem
  • Sporządzanie odpowiedzi na wezwania organu
 2. Świadczenie usług
  • rozpoczęcie świadczenia usług finansowania społecznościowego.

 

 

Zobacz także:
Przygotowanie do licencji Crowdfunding (ECSP)

kwalifikacja prawna - dokumentacja - organizacja wewnętrzna

Przygotowanie do licencji Crowdfunding (ECSP)
Co DLK dostarczy przy licencji ECSP

wniosek - wzory procedur i dokumentacji - postępowanie

Co DLK dostarczy przy licencji ECSP

Dowiedz się więcej.

Mikołaj Cegłowski
radca prawny, starszy prawnik Mikołaj Cegłowski

+48 22 652 26 18

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841