Przygotowanie do licencji CASP

 1. Niezbędne dostosowania organizacji
  • dostosowanie kapitału i funduszy własnych do wymogów
  • zapewnienie kadry menadżerskiej z odpowiednimi kompetencjami
  • wyznaczenie inspektora AML
  • wyznaczenie kontrolera wewnętrznego
 2. Outsourcing
  • prawidłowa kwalifikacja i postępowanie wobec outsourcingu (które usługi, z których korzysta CASP nie podlegają przepisom o outsourcingu, które stanowią outsourcing, skutki)
  • opracowanie dokumentacji wewnętrznej i umownej
 3. Kwalifikacja prawna produktów do poszczególnych usług w zakresie kryptoaktywów
  • prawidłowa kwalifikacja prawna usług, które mają być świadczone (która usługa w zakresie kryptoaktywów, czy usługa jest regulowana czy objęta wyłączeniem)
 4. Dostosowanie produktu do wymogów
  • prawidłowy proces nawiązania relacji z klientem (onboarding)
  • działalność na terytorium RP a działalność transgraniczna (paszportowanie, reverse solicitation)
 5. Infrastruktura IT oraz security
  • identyfikacja systemów IT, które będą wykorzystywane w działalności CASP
  • opracowanie opisu infrastruktury i procesów bezpieczeństwa
  • identyfikacja rozwiązań chmurowych stosowanych przez przyszłego CASP
Zobacz także:
Przygotowanie do licencji ART

kwalifikacja prawna - dokumentacja - organizacja wewnętrzna

Przygotowanie do licencji ART
Co DLK dostarcza przy licencji ART

wniosek - wzory procedur i dokumentacji - postępowanie

Co DLK dostarcza przy licencji ART
Wymogi i etapy licencji ART

organizacja - dokumentacja - kapitały

Wymogi i etapy licencji ART
Wymogi i etapy licencji CASP

organizacja - dokumentacja - kapitały

Wymogi i etapy licencji CASP
Co DLK dostarcza przy licencji CASP

wniosek - wzory procedur i dokumentacji - postępowanie

Co DLK dostarcza przy licencji CASP

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841