Wymogi i etapy licencji CASP

Wymogi licencji CASP

W celu świadczenia usług, które obejmują m.in. prowadzenie platformy obrotu kryptowalutami i wymiany kryptowalut na walutę fiat lub inne kryptowaluty, konieczne jest uzyskanie zezwolenia, które spełniać będzie wymogi:

 1. Organizacja
  • osoby prawne posiadające siedzibę statutową w państwie członkowskim Unii
 2. Kapitał początkowy i fundusze własne
  • EUR 50 000 – CASP uprawniony do:
   • wykonywania zleceń w imieniu klientów
   • plasowania kryptoaktywów
   • świadczenia usług transferu kryptoaktywów w imieniu klientów oraz przyjmowania i przekazywania zleceń związanych z kryptoaktywami
   • doradztwa w zakresie kryptoaktywów
   • zarządzania portfelem kryptoaktywów
  • EUR 125 000 – CASP uprawniony do świadczenia jakiejkolwiek z usług właściwych dla progu EUR 50 000 i dodatkowo:
   • zapewniania przechowywania kryptoaktywów i administrowania nimi
   • wymiany kryptoaktywów na środki pieniężne lub inne kryptoaktywa
  • EUR 150 000 – CASP uprawniony do świadczenia jakiejkolwiek z usług właściwych dla progu EUR 125 000 dodatkowo prowadzący platformę obrotu
 3. Zarząd
  • brak wymogów co do liczebności
  • wymogi kompetencyjne (rękojmia ostrożnego i stabilnego zarządzania, zaświadczenie o niekaralności)
 4. Rada Nadzorcza
  • brak obowiązku posiadania
 5. Szczególne stanowiska w organizacji i podmioty współpracujące
  • kontroler wewnętrzny
  • inspektor AML

Etapy licencji CASP

 1. Etap weryfikacji
  • przegląd organizacji pod kątem możliwości ubiegania się o licencję
  • wdrożenie ewentualnych dostosowań
 2. Przygotowanie
  • kwalifikacja planowanych usług w obszarze kryptoaktywów
 3. Wniosek
  • dostarczenie wzorcowej dokumentacji wewnętrznej oraz programu działania
  • wspólne ustalenie ostatecznej treści dokumentacji wewnętrznej oraz programu działalności
  • zgromadzenie kompletu dokumentacji źródłowej wymaganej od wnioskodawcy i osób zarządzających
  • złożenie wniosku w organie nadzoru
 4. Postępowanie
  • ewentualne wezwanie do doprecyzowania dokumentacji – 25 dni roboczych od złożenia wniosku
  • sporządzanie odpowiedzi na wezwania organu
  • okresowa komunikacja z organem
  • rozpoznanie wniosku (decyzja) – 40 dni od otrzymania kompletnego wniosku
 5. Świadczenie usług
  • rozpoczęcie świadczenia usług w charakterze CASP, które obejmował wniosek
  • zawiadomienie organu nadzoru o przekroczeniu 15 mln aktywnych użytkowników w roku kalendarzowym (status znaczącego CASP)
Zobacz także:
Przygotowanie do licencji ART

kwalifikacja prawna - dokumentacja - organizacja wewnętrzna

Przygotowanie do licencji ART
Co DLK dostarcza przy licencji ART

wniosek - wzory procedur i dokumentacji - postępowanie

Co DLK dostarcza przy licencji ART
Wymogi i etapy licencji ART

organizacja - dokumentacja - kapitały

Wymogi i etapy licencji ART
Przygotowanie do licencji CASP

kwalifikacja prawna - dokumentacja - organizacja wewnętrzna

Przygotowanie do licencji CASP
Co DLK dostarcza przy licencji CASP

wniosek - wzory procedur i dokumentacji - postępowanie

Co DLK dostarcza przy licencji CASP

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841