Wymogi i etapy licencji ART

WYMOGI LICENCJI ART

Na podstawie przepisów MiCA zezwoleniu podlega działalność polegająca na publicznym oferowaniu tokenów powiązanych z aktywami (asset-referenced tokens, ART) oraz ubieganie się o dopuszczenie tych aktywów do obrotu. Aby uzyskać zezwolenie, dostawca będący jednocześnie emitentem tego ART musi spełnić wymogi:

 1. Organizacja
  • osoby prawne posiadające siedzibę statutową w państwie członkowskim Unii
 2. Kapitały
  • EUR 350 000, 2% średniej kwoty rezerwy aktywów lub 25% stałych kosztów pośrednich z poprzedniego roku (najwyższa z tych kwot)
  • rezerwa aktywów dla każdego z ART
 3. Zarząd
  • brak wymogów co do liczebności
  • wymogi kompetencyjne (rękojmia ostrożnego i stabilnego zarządzania, zaświadczenie o niekaralności)
 4. Rada Nadzorcza
  • brak obowiązku posiadania
 5. Szczególne stanowiska w organizacji i podmioty współpracujące
  • kontroler wewnętrzny
  • inspektor AML
  • biegły rewident oraz firma audytorska

ETAPY LICENCJI ART

 1. Etap weryfikacji
  • przegląd organizacji pod kątem możliwości ubiegania się o licencję
  • wdrożenie ewentualnych dostosowań
 2. Przygotowanie
  • kwalifikacja planowanych usług w obszarze oferty publicznej tokenów powiązanych z aktywami lub dopuszczenia do obrotu takich tokenów
 3. Wniosek
  • dostarczenie wzorcowej dokumentacji wewnętrznej oraz dokumentu informacyjnego dotyczącego kryptoaktywa (ART)
  • wspólne ustalenie ostatecznej treści dokumentacji wewnętrznej oraz dokumentu informacyjnego dotyczącego kryptoaktywa
  • zgromadzenie kompletu dokumentacji źródłowej wymaganej od wnioskodawcy, osób zarządzających i udziałowców
  • złożenie wniosku w organie nadzoru
 4. Postępowanie
  • ewentualne wezwanie do uzupełnienia dokumentacji – 25 dni roboczych od złożenia wniosku
  • sporządzanie odpowiedzi na wezwania organu
  • okresowa komunikacja z organem
  • projekt decyzji oraz przesłanie jej EUNB, ESMA i EBC – 60 dni roboczych od otrzymania kompletnego wniosku
  • rozpoznanie wniosku (decyzja) – 25 dni roboczych od otrzymaniu opinii EBA, ESMA i ECB
 5. Świadczenie usług
  • rozpoczęcie oferty publicznej tokenów powiązanych z aktywami lub dopuszczenia do obrotu takich tokenów
Zobacz także:
Przygotowanie do licencji ART

kwalifikacja prawna - dokumentacja - organizacja wewnętrzna

Przygotowanie do licencji ART
Co DLK dostarcza przy licencji ART

wniosek - wzory procedur i dokumentacji - postępowanie

Co DLK dostarcza przy licencji ART
Wymogi i etapy licencji CASP

organizacja - dokumentacja - kapitały

Wymogi i etapy licencji CASP
Przygotowanie do licencji CASP

kwalifikacja prawna - dokumentacja - organizacja wewnętrzna

Przygotowanie do licencji CASP
Co DLK dostarcza przy licencji CASP

wniosek - wzory procedur i dokumentacji - postępowanie

Co DLK dostarcza przy licencji CASP

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841