#Bankowość&Fintech #Online & eCommerce #Retail

Wiodąca instytucja płatnicza

Buy Now Pay Later (BNPL)

Buy Now Pay Later (BNPL)

#Online & eCommerce #Retail

wiodąca polska sieć detaliczna

Zgodność pobieranych opłat z wymogami prawnymi

Zgodność pobieranych opłat z wymogami prawnymi

#Bankowość&Fintech #Online & eCommerce

Wiodąca instytucja płatnicza

Kwalifikacja rozwiązania płatniczego

Kwalifikacja rozwiązania płatniczego

#Bankowość&Fintech #Online & eCommerce

polski bank komercyjny

Zwolnienie z obowiązku stosowania SCA

Zwolnienie z obowiązku stosowania SCA

#Bankowość&Fintech #Online & eCommerce

Agent rozliczeniowy

Dokumentacja kontraktowa

Dokumentacja kontraktowa

#Bankowość&Fintech #Online & eCommerce

Międzynarodowy Fintech

Obsługa płatności dla marketplace

Obsługa płatności dla marketplace

#Bankowość&Fintech #Online & eCommerce

Międzynarodowy acquirer

Niestosowanie SCA na podstawie TRA

Niestosowanie SCA na podstawie TRA

#Bankowość&Fintech #Online & eCommerce

operator systemu zarządzania wydatkami korporacyjnymi

Transgraniczne świadczenie usług regulowanych i nieregulowanych

Transgraniczne świadczenie usług regulowanych i nieregulowanych

#IT & Outsourcing #Online & eCommerce #Retail

Marketplace e-commerce

Postępowanie przez marketplace z ofertami dóbr ryzykownych

Postępowanie przez marketplace z ofertami dóbr ryzykownych

#Bankowość&Fintech #Online & eCommerce

Wiodąca instytucja pożyczkowa

Wdrożenie mechanizmu AIS do oceny zdolności kredytowej

Wdrożenie mechanizmu AIS do oceny zdolności kredytowej

#Industry 4.0 #Online & eCommerce

Operator dystrybucji rozproszonej materiałów i narzędzi BHP

Kontrakt B2B – zautomatyzowana dystrybucja

Kontrakt B2B – zautomatyzowana dystrybucja

#Bankowość&Fintech #Online & eCommerce #Retail

Międzynarodowy Fintech

Uruchomienie usługi płatności odroczonych (Buy Now, Pay Later) na zagranicznych rynkach

Uruchomienie usługi płatności odroczonych (Buy Now, Pay Later) na zagranicznych rynkach

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841