#Bankowość&Fintech #Industry 4.0 #IT & Outsourcing

Dostawca usług płatniczych

Kontrola UODO

Kontrola UODO

#Bankowość&Fintech #Online & eCommerce

Agent rozliczeniowy

Dokumentacja kontraktowa

Dokumentacja kontraktowa

#Bankowość&Fintech

Operator międzynarodowej sieci ATM

Wyłączenie PSD2 dla wypłat gotówki

Wyłączenie PSD2 dla wypłat gotówki

#Bankowość&Fintech #Online & eCommerce

Międzynarodowy Fintech

Obsługa płatności dla marketplace

Obsługa płatności dla marketplace

#Bankowość&Fintech #Online & eCommerce

Międzynarodowy acquirer

Niestosowanie SCA na podstawie TRA

Niestosowanie SCA na podstawie TRA

#Retail

instytucja pożyczkowa

Dokumentacja pożyczki konsumenckiej

Dokumentacja pożyczki konsumenckiej

#Bankowość&Fintech

spółka należąca do finansowej grupy kapitałowej

Ustalenie beneficjenta rzeczywistego spółki

Ustalenie beneficjenta rzeczywistego spółki

#Bankowość&Fintech

Mała instytucja płatnicza

Wniosek o zezwolenie na działanie w charakterze krajowej instytucji płatniczej

Wniosek o zezwolenie na działanie w charakterze krajowej instytucji płatniczej

#Bankowość&Fintech #IT & Outsourcing

Bank komercyjny

Open banking w banku komercyjnym

Open banking w banku komercyjnym

#Bankowość&Fintech #Online & eCommerce

operator systemu zarządzania wydatkami korporacyjnymi

Transgraniczne świadczenie usług regulowanych i nieregulowanych

Transgraniczne świadczenie usług regulowanych i nieregulowanych

#Bankowość&Fintech

Bank w formie spółki akcyjnej

Zmiana statutu banku

Zmiana statutu banku

#IT & Outsourcing #Online & eCommerce #Retail

Marketplace e-commerce

Postępowanie przez marketplace z ofertami dóbr ryzykownych

Postępowanie przez marketplace z ofertami dóbr ryzykownych

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841